15540_not-searchable
/utdanning/statistikker/uh_statres/aar
15540
Flere uteksamineres ved universitetene
statistikk
2008-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
uh_statres, Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt), studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverkHøyere utdanning, Utdanning
false

Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2006/2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere uteksamineres ved universitetene

Ved universitetene ble det i 2006/07 fullført flere grader enn i 2003/04, mens det ved de statlige høgskolene ble uteksaminert færre. Det ble oppnådd flere studiepoeng på høyere enn lavere nivå ved de statlig eide lærestedene.

Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger for statlig eide læresteder

Totalt har antall fullførte utdanninger økt fra studieåret 2003/04 til 2006/07. Det var hovedsakelig universitetene som sto for denne økningen. Her ble det avsluttet 3 800 flere utdanninger i studieåret 2006/07, sammenlignet med tre år tidligere. Sammen med en nedgang i treårsperioden for de statlige høgskolene på om lag 1 100 og en liten nedgang for de vitenskapelige høgskolene, ble det totalt fullført 2 300 flere utdanninger det siste studieåret.

Ser vi på utviklingen for statlig eide læresteder under ett, kom økningen stort sett på høyere nivå, men for universitetene, derimot, økte antall fullførte grader både på lavere og høyere nivå. Ved universitetene ble det fullført om lag 1 800 flere utdanninger på hvert nivå.

Antall fullførte utdanninger ved de statlige høgskolene gikk ned i perioden fra 2003/04 til 2006/07. I studieåret 2003/04 ble det fullført om lag 17 000 utdanninger, mens det tre år senere i 2006/07 ble fullført 15 900. I gruppen ”andre statlige høgskoler” som Politihøgskolen og kunsthøgskolene i Oslo og Bergen kommer inn under, har det derimot vært en liten økning i antall fullførte utdanninger.

De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.

Flest studiepoeng på høyere nivå

På de statlig eide lærestedene sett under ett, ble det gjennomsnittlig oppnådd flest studiepoeng på høyere nivå i de siste tre studieårene. I studieåret 2006/07 ble det tatt gjennomsnittlig 50 studiepoeng på høyere nivå og 42 studiepoeng på studier med en varighet på inntil fire år.

Størst andel som har tatt studiepoeng finner vi i gruppen ”andre høgskoler”.