102658_not-searchable
/utdanning/statistikker/uh_statres/aar
102658
Hele 11 primærsøkere per studieplass ved Norges veterinærhøgskole
statistikk
2013-08-22T10:00:00.000Z
Utdanning
no
uh_statres, Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt), studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverkHøyere utdanning, Utdanning
false

Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hele 11 primærsøkere per studieplass ved Norges veterinærhøgskole

Høsten 2012 var det i underkant av 110 000 primærsøkere til 47 100 studieplasser, det vil si 2,3 søkere per studieplass. Flest primærsøkere per studieplass var det ved Norges veterinærhøgskole med hele 10,7.

Universiteter og høgskoler - Nøkkeltall
201020112012
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)28 58629 79030 971
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær30 36231 02630 904
Aktiviteter og tjenester
Registrerte studenter, lang høyere utdanning141 587145 341149 138
Registrerte studenter, kort høyere utdanning49 88052 29654 416
Enhetskostnader og produktivitet
Egenproduksjon per 60-studiepoengenhet (kroner)151 140154 582146 009
Egenproduksjon per publikasjonspoeng (kroner)759 821691 195784 830
Relaterte indikatorer
Primærsøkere per studieplass2,12,22,3
Personer 16 år og eldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå (prosent)27,829,129,8
Resultater
Publikasjonspoeng12 54913 72514 577
2009 / 20102010 / 20112011 / 2012
Resultater
Fullførte laveregradsstudier, fullført innen normert studietid (prosent)64,563,766,7
Fullførte høyeregradsstudier, fullført innen normert studietid (prosent)57,858,063,0
Figur 1. Fullført grad på normert tid

Veterinærhøgskolen ble etterfulgt av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som hadde 10,2 primærsøkere per studieplass. Laveste tall for primærsøkere per studieplass hadde Samisk høgskole med 0,4.

Flere fullfører på normert tid

63 prosent av studentene som fullførte en høyere grad, fullførte på normert tid. Dette er en økning på 5 prosent fra skoleåret 2010/2011, og en økning fra 2003/2004 på over 26 prosent. Tilsvarende tall for dem som fullførte en lavere grad, var på 67 prosent, som er en økning på 3 prosent fra 2010/2011.

Driftsutgiftene varierer fra lærested til lærested

Samisk høgskole hadde fortsatt de høyeste utgiftene med 630 000 kroner per 60-studiepoengenhet. Høgskolen i Lillehammer hadde de laveste utgiftene, med om lag 85 500 kroner. Fagsammensetningen er ulik ved de mange lærestedene, noe som medfører at tallene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

Nesten tre av ti har høyere utdanning

Nesten 30 prosent av befolkningen i aldersgruppen 16 år og eldre har universitets- eller høgskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Den høyeste andelen som har utdanning på dette nivået, befinner seg i aldersgruppen 30-39 år. I denne gruppen har hele 46 prosent høyere utdanning.

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær tilnærmet uendret

I alt var det 31 000 avtalte årsverk eksklusive lange fravær ved de statlige universitetene og høgskolene i 2012. Det er om lag samme antall som året før. Størst reduksjon fra 2011 til 2012 hadde Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø med henholdsvis 191 og 31 færre årsverk. Størst økning hadde Høgskolen i Oslo og Akershus samt Politihøgskolen med henholdsvis 61 og 43 flere årsverk.