160849_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
160849_tabell
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikken viser andelen studenter som har fullført studiegrader i løpet av ti år. Gjennomføring for nye studenter i utvalgte fag innen normert tid, omtales også.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2012/2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosent
Tabell 2Fullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentfullscreen-iconFullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentexcel-iconFullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentcsv-iconFullførte laveregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosent
Tabell 3Fullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentfullscreen-iconFullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentexcel-iconFullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosentcsv-iconFullførte høyeregradsstudium, etter antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosent
Tabell 4Nye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. Antall og prosent
Tabell 5Nye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av ti år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av ti år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av ti år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconNye studenter i studieåret, etter oppnådd grad i løpet av ti år og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 6Studenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosent
Tabell 7Studenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet sykepleierstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 8Studenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 9Studenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet ingeniørstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 10Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 11Studenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosent
Tabell 12Studenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosentfullscreen-iconStudenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosentexcel-iconStudenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosentcsv-iconStudenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken