406581
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
406581
statistikk
2020-08-20T08:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
true

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

66,2 %

fullførte en grad innen 8 år

Høyeste oppnådde grad etter 8 år for nye studenter ved universiteter og høgskoler
 I altMennKvinner
1Tall for 2011 ble rettet 3. desember 2020.
Oppstartår og fullført grad   
2001   
Nye studenter , i alt40 92816 43424 494
Fullført grad54,547,459,3
Fullført doktorgrad0,20,40,1
Fullført høyere grad, mer enn 4 år15,619,213,3
Fullført lavere grad, 2-4 år38,627,845,9
Ingen fullført grad45,552,640,7
    
20111   
Nye studenter , i alt47 59720 36627 231
Fullført grad66,260,270,5
Fullført doktorgrad0,30,30,2
Fullført høyere grad, mer enn 4 år24,326,122,9
Fullført lavere grad, 2-4 år41,633,847,4
Ingen fullført grad33,839,729,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
3-årige bachelorutdanninger

3-årige bachelorutdanninger1
2014-2019
AntallProsent
I altFullført innen 3 årFullført innen 5 årFortsatt i bachelorutdanningFullført annet studiumI gang med annet studiumAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet på en bachelorutdanning for første gang i perioden 1.10.åååå-1 -30.09.åååå inngår i tallene. (F.eks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.09.2005)
 
Begge kjønn35 90150,517,87,91,24,36,511,8
 
Menn
I alt15 06346,614,88,91,24,68,215,7
0-20 år5 82143,217,711,51,76,55,613,8
21-24 år6 25750,213,07,90,94,17,716,2
25-29 år1 64348,811,66,00,72,412,717,8
30-39 år88240,515,46,21,21,414,321,0
40 år eller eldre46044,812,04,80,42,019,316,7
Kvinner
I alt20 83853,320,07,21,34,05,28,9
0-20 år10 07955,319,88,01,55,33,56,6
21-24 år6 48256,017,86,81,23,55,39,4
25-29 år1 88947,320,97,70,91,98,213,1
30-39 år1 45241,427,14,61,31,810,213,6
40 år eller eldre93644,625,63,10,71,310,514,2

Tabell 2 
5-årige masterutdanninger

5-årige masterutdanninger1
2012-2019
AntallProsent
I altFullført innen 5 år2Fullført innen 7 år2Fortsatt i masterutdanningFullført lavere gradFullført annen høyere gradI gang med annet studiumAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studium for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (F.eks. for startår 2006 blir startperioden 1.10.2005 - 30.9.2006).
2Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd.
Begge kjønn5 25948,121,45,68,31,35,22,97,1
 
Menn
I alt2 46346,519,76,17,71,35,33,79,7
0-20 år1 25046,621,77,08,01,25,01,98,6
21-24 år85946,220,65,17,71,56,22,710,0
25-29 år22750,79,74,08,40,44,810,111,9
30-39 år9742,315,57,23,12,11,014,414,4
40 år eller eldre3036,73,36,73,3-13,326,710,0
Kvinner
I alt2 79649,522,95,18,91,45,12,34,9
0-20 år1 47147,226,55,39,91,55,50,83,3
21-24 år95852,921,24,77,51,64,12,75,3
25-29 år22657,113,32,79,70,45,34,07,5
30-39 år10642,512,38,55,7-6,610,414,2
40 år eller eldre3528,68,614,38,6-8,614,317,1

Tabell 3 
1 ½ og 2-årige masterutdanninger

1 ½ og 2-årige masterutdanninger1
2015-2019
Absolutte tallProsent
I altFullført innen 2 år2Fullført innen 4 år2Fortsatt i et av studiene som inngår i utvalgetFullført annen høyere grad enn de som inngår i utvalgetI gang med annet studium som ikke inngår i utvalget per 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studium for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (F.eks. for startår 2009 blir startperioden 1.10.2008 - 30.9.2009).
2Antall år er beregnet på følgende måte: -2 år = -28 mnd., 4 år = 29-52 mnd.
Begge kjønn13 94848,019,36,30,22,28,915,0
 
Menn
I alt6 00950,517,95,50,21,98,415,6
Under 25 år2 11962,815,02,50,41,63,314,5
25-29 år2 09953,518,05,30,31,87,014,2
30-39 år1 10937,822,17,8-2,213,616,5
40 år eller eldre68223,819,612,0-2,820,421,4
 
Kvinner
I alt7 93946,120,37,00,32,49,314,6
Under 25 år2 58265,413,92,60,51,53,912,1
25-29 år2 25150,020,06,20,32,57,513,6
30-39 år1 56229,725,210,40,13,112,918,7
40 år eller eldre1 54424,926,611,9-3,217,416,0

Tabell 4 
Doktorgradsprogrammer og gjennomføring for nye studenter

Doktorgradsprogrammer og gjennomføring for nye studenter1
2014-2019
I altProsent
Fullført innen 3 årFullført innen 5 årFortsatt i samme studiumAvbrutt
1Personer som startet på doktorgradsprogram første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (F.eks.: For startår 2009 blir startperioden 1.10.2009 - 30.09.2010). Antall år er beregnet på følgende måte: 5 år = - 64 måneder
 
Kjønn
Menn86515,641,222,021,3
Kvinner87912,738,827,321,2
 
Fagfelt
Begge kjønn
Fagfelt i alt1 74414,240,024,721,2
Humanistiske og estetiske fag15414,935,122,727,3
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk684,445,617,632,4
Samfunnsfag og juridiske fag1816,639,226,527,6
Økonomiske og administrative fag575,345,626,322,8
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag62316,746,220,416,7
Helse-, sosial- og idrettsfag64515,534,129,920,5
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1612,543,8-43,8
Uoppgitt fagfelt00,00,00,00,0

Om statistikken

Statistikken omfatter studenter ved universiteter og høgskoler med utgangspunkt i et studentkull eller de som har fullført en utdanning på et visst nivå et gitt år som følges gjennom utdanningssystemet - og ser hvordan de har beveget seg gjennom utdanningssystemet fram til fullført utdanning.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Igangværende utdanning: Studenter som er registrert ved en norsk utdanningsinstitusjon.

Fullført utdanning: Utdanninger som er fullført med bestått karakter.

Antall år er beregnet på følgende måte:

1 år = Opp til 16 mnd.

2 år = 17-28 mnd.

3 år = 29-40 mnd.

4 år = 41-52 mnd.

5 år = 53-64 mnd.

6 år = 65-76 mnd.

7 år = 77-88 mnd.

8 år = 89-100 mnd.

9 år = 101-112 mnd..

10 år = 113-124 mnd.

11 år = 125-136 mnd.

12 år = 137-148 mnd.

13 år = 149 mnd. og over

Foreldrenes utdanningsnivå: Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier: (1) Utdanning på grunnskolenivå, (2) Videregående utdanning, (3) Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år) og (4) Lang høyere utdanning (mer enn 4 år). Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er 'kort høyere utdanning' betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået

Standard klassifikasjoner

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000).

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - the International Standard Classification of Education.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå og på lærested. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger. 

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig i juni.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til OECD, UNESCO og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All utdanningsstatistikk i SSB er langtidslagret på forsvarlige og standardiserte måter i samråd med blant annet Datatilsynet.

Spesialtabeller I tillegg til de tabellene som er publisert er det mulig å få ved å henvende seg til Statistisk sentralbyrå, oppdragutdanning@ssb.no. Prisen vil avhenge av omfanget av bestillingen.

Bakgrunn

Formål og historie

Det er et stort behov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med statistikken er å dokumentere alle utdanningsaktiviteter fra og med avsluttet grunnskole til og med avlagte doktorgrader. Statistikken er individbasert og bygger på data om den enkelte elev og student. Den delen av voksenopplæringen som er individbasert inngår også.

De årlige filene over igangværende studenter og avsluttet utdanning ligger til grunn for statistikk om gjennomføring ved universiteter og høgskoler . Disse filene inngår i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken: data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Tidligere ble opplysninger om utdanningsnivå innhentet kun ved folketellingene. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser av gjennomføring ved universiteter og høgskoler. Første år for publisering av gjennomføringsanalyser i høyere utdanning var 2004.

Statistikken finansieres via SSBs statsoppdrag.

 

Brukere og bruksområder

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (EU, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

I tillegg brukes statistikken internt i SSB til publisering og oppdrag.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Forskningsinstitusjonen NIFU justerer en del statistikk om gjennomføring ved universiteter og høgskoler. Instituttet baserer seg på data fra SSB.

Det publiseres ikke foreløpige tall fra SSBs side når det gjelder gjennomføringsanalyser.

Lovhjemmel

Lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

EØS-referanse

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter studenter ved utdanningsinstitusjoner som etter Standard for næringsgruppering er gruppert som universitet eller høgskole. I gjennomføringsanalyser tar man gjerne utgangspunkt i et studentkull som så følges gjennom utdanningssystemet (studenter som startet studier for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene (f.eks. for startår 2004 blir startperioden 1.10.2003 - 30.9.2004), eller utgangspunkt i de som har fullført en utdanning på et visst nivå et gitt år - og ser hvordan de har beveget seg gjennom utdanningssystemet fram til fullført utdanning. 

Skal man kunne følge en student gjennom utdanningssystemet, forutsetter dette at studenten har et gyldig fødselsnummer. Studenter uten gyldig fødselsnummer utelates fra statistikken. Dette gjelder særlig de som kommer til Norge for å studere. Norske studenter som starter på et studium i utlandet er ikke en del av statistikken.

Datakilder og utvalg

SSB henter inn utdanningsopplysninger fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) og fra enkelte høgskoler. Opplysningene studentene selv gir ved betaling av semesteravgift er med på å danne grunnlaget for statistikken. For utenlandsstudentene er Lånekassen den sentrale datakilden.

Statistikken er basert på fulltelling. Det benyttes ikke utvalg i denne statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsopplysninger fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) og fra utdanningsinstitusjoner som ikke rapporterer til DBH. Data om fullførte utdanninger i utlandet hentes inn direkte fra Lånekassen. 

Editering: Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført maskinell mottakskontroll av utdanningsdataene. Ugyldige dubletter fjernes. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene, og sammenlikner med fjorårets data. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier. I grovkontrollen sjekkes de prosentvise variasjonene i antallet fullførte utdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets data. Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BEBAS-navnebasen for å finne de korrekte fødselsnummer. Gyldighetskontrollen sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidelsen av data. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger. I tillegg omkodes enkelte variabler, som for eksempel alder ved utgangen av året.

Beregninger: Statistikken er basert på fulltelling av fullførte utdanninger og antallet registrerte studenter.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke kan offentliggjøre tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Startåret for innhenting av individbasert utdanningsstatistikk er 1974. De fleste variablene er sammenliknbare over tid mens andre har endret seg. Alle utdanninger i Nasjonal utdanningsdatabase er kodet i tråd med Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS 2000). Dette gjelder uansett årgang. Derfor benyttes hovedsaklig utdanningskodene når man foretar studier og analyser av gjennomføringen i utdanningssystemet. Andre koder som f.eks. næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke benyttes i samme grad.

Statistikk over gjennomføring  ved universiteter og høgskoler  var publisert for første gang i 2004. På grunn av Kvalitetsreformen i 2003, er dette en overgangsperiode fra gamle 4- og 6-årige utdanninger til henholdsvis 3-årige bachelorgrader og 5-årige mastergrader. En del studenter ville for eksempel ha begynt på en 4-årig utdanning og byttet underveis til en 3-årig bachelorgrad. Gjennomføringsstatistikk blir derfor ikke helt sammenlignbar mellom årganger i perioden med overgang fra gammel til ny studieordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av data ved utdanningsinstitusjoner eller ved kontroll- og revisjonsprosessen gjennomført av SSB. De fleste feil i utdanningsstatistikken kan føres tilbake til grunnlagsmaterialet for statistikken. Mulighetene for feil er særlig aktuell når datamaterialet bygger på opplysninger gitt av den enkelte student. For studenter ved enkelte læresteder omfatter statistikken studenter som har betalt semesteravgift. Tallet på registrerte studenter vil dermed avvike noe fra det reelle studenttallet, fordi en del av de personene som har betalt semesteravgift ikke er aktive studenter. Det foreligger ikke materiale som kan gi grunnlag for å anslå hvor stort avvik dette medfører. 

Når det gjelder registrering av fullførte utdanninger i studieårene 2004/05 og 2005/06, var det problemer med registrering av oppnådde cand.mag. grader. Dels skyldtes dette underrapportering fra flere læresteder, og dels galt tidspunkt for registrering av oppnådde grader. Årsaken til det er at i store deler av perioden har dette tidspunktet vært identisk med tidspunktet for utsteding av vitnemål som i tid kan ha vært lenge etter at cand.mag. graden faktisk var oppnådd.

Både feil registrering av igangværende studenter og forsinket registrering av fullførte utdanninger har betydning for gjennomføringsstatistikken. Begge feil kan føre til at det virker som om studenten har brukt lengre tid enn hva vedkommende faktisk brukte for å fullføre utdanningen. Dermed blir gjennomføring ved universiteter og høgskoler rapportert som dårligere enn hva den faktisk er.

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler er definert som det antall år det er siden studenten første gang ble registrert i høyere utdanning, og i noen tilfeller første gang studenten ble registrert ved en spesiell utdanning. Det er ikke tatt hensyn til opphold underveis, bytte av studium eller deltidsstudier, i beregningen av statistikken. Statistikken sier med andre ord ingenting om det studiet studenten var registrert på først, var det samme som ble fullført.

 

Revisjon

Se SSBs prinsipper for revisjon

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB