Tabell

Studenter som startet tannlegestudiet for første gang, etter status i løpet av 7 år og kjønn. Antall og prosent1
Absolutte tallProsent
I altI altFullført tannlegestudietIkke fullført tannlegestudiet
Fullført innen 5 år2Fullført innen 7 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2003 blir startperioden 1.10.2002 - 30.9.2003)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 7 år = 65-88 mnd
2006-2013
Begge kjønn1711007510:652:
Menn4910067601210:0
Kvinner1221007811:42::