Tabell

Studenter som startet legestudiet for første gang, etter status i løpet av 8 år og kjønn. Antall og prosent1
AntallProsent
I altI altFullført legestudietIkke fullført legestudiet
Fullført innen 6 år2Fullført innen 8 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2002 blir startperioden 1.10.2001 - 30.9.2002)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -6 år = -76 mnd., 8 år = 77-100 mnd
2005-2013
Begge kjønn667100612244262
Menn253100622034262
Kvinner414100602244172