Tabell

Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
2007-2013
Absolutte tallProsent
I altI altFullført innen 4 år2Fullført innen 6 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2004 blir startperioden 1.10.2003 - 30.9.2004)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -4 år = -52 mnd., 6 år = 53-76 mnd
3Mer enn 4 år.
42 - 4 år.
Kjønn
Begge kjønn1 8501004914297612
Menn51710043102109917
Kvinner1 3331005116296510
 
Lærested
Høgskolen i Finnmark4310060120:0:23
Høgskolen i Tromsø711006310:46410
Høgskolen i Bodø56100595::5720
Høgskolen i Nesna2710030220:111911
Høgskolen i Nord-Trøndelag651004620:81166
Høgskolen i Sør-Trøndelag2131004921213645
Høgskulen i Volda521006580100810
Høgskulen i Sogn og Fjordane2410067::::013
Høgskolen i Bergen2511005413279312
Høgskolen Stord/Haugesund4110061:::7:12
Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger129100331621591611
Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder124100556:961014
Høgskolen i Telemark8110037205119612
Høgskolen i Vestfold9110048143710108
Høgskolen i Buskerud631004916061388
Høgskolen i Hedmark97100432347679
Høgskolen i Østfold741004714012:024
Høgskolen i Oslo2951004713:125518
NLA Høgskolen531003221:178811
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning3198100481331010611
Mor eller far har kort høyere utdanning47211005014297512
Mor eller far har videregående utdanning78410048152106712
Mor eller far har grunnskoleutdanning1221004813375915
Uoppgitt2510060:0:12::