Tabell

Studenter som startet på utvalgte bachelorutdanninger første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og studie ved avslutning. Antall og prosent1
2008-2013
Absolutte tallProsent
I altI altFullført et av de utvalgte studieneIkke fullført noen av de utvalgte studiene
Fullført innen 3 år2Fullført innen 5 år2Fortsatt i et av studiene som inngår i utvalgetFullført annet studie enn de som inngår i utvalgetI gang med annet studium som ikke inngår i utvalget per 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet på utvalgte 3-årige studier for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 5 år = 41-64 mnd
Kjønn og studie ved avslutning
Begge kjønn, i alt30 9021004717827614
Menn12 3311004314927718
Kvinner18 5711004919726511
 
Studie ved avslutning
Bachelor, førskolelærerutdanning2 0611004826501811
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer4781005916413710
Bachelor, ingeniørfag2 7281005415813513
Bachelor, sykepleie3 622100562460147
Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie1 841100532670257
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag2 372100541952469
Bachelor, humanistiske og estetiske fag3 2521003713114111014
Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmennlærer5261004513959811
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag3 580100401210314613
Bachelor, økonomiske og administrative fag6 4171003713838725
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning2 206100361510414714
Bachelor, primærnæringsfag16410041144215716
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag1 555100741350125
Bachelor, uoppgitt fagfelt100100702004033