Tabell

Studenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
2008-2013
Absolutte tallProsent
I altI altFullført førskolelærerstudietIkke fullført førskolelærerstudiet
Fullført innen 3 år2Fullført innen 5 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 5 år = 41-64 mnd
3Mer enn 4 år
42-4 år
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Begge kjønn, i alt2 2711005123224910
Menn27510037183261716
Kvinner1 996100522322489
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning31221005414521159
Mor eller far har kort høyere utdanning4591100541923588
Mor eller far har videregående utdanning1 21610050232231010
Mor eller far har grunnskoleutdanning25910047252221011
Uoppgitt831003539:0:1311