Markant økning for Senterpartiets Studieforbund

Publisert:

Senterpartiets Studieforbund arrangerte 818 tilskuddsberettigede kurs med over 4 000 deltakere i 2019. Dette var en økning i antall kurs og deltakere på henholdsvis 47 og 44 prosent sammenlignet med året før. Samlet sett var aktiviteten hos studieforbundene litt høyere i 2019 enn året før.

Selv om Senterpartiets Studieforbund hadde størst prosentvis økning i antall kurs og deltakere, var det flere andre studieforbund som hadde en mer omfattende kursaktivitet, viser nye tall fra Studieforbundenes opplæringsvirksomhet. Studieforbundet Funkis arrangerte flest kurs, mens Studieforbundet Folkeuniversitet hadde flest deltakere. Studieforbundet Funkis arrangerte 8 700 kurs med 62 300 deltakere, og Studieforbundet Folkeuniversitet hadde 7 100 kurs med 93 800 deltakere. Disse to studieforbundene sammen med Musikkens Studieforbund stod for halvparten av hele kursvirksomheten i regi av samtlige 14 studieforbund i 2019.

Figur 1. Endringer i antall kursdeltakere

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 42606 42356 42984 43956 44672 45065 44547 43338 44398

Nær halv million kursdeltakere

I alt ble det avholdt 44 400 tilskuddsberettigede kurs med til sammen 485 200 deltakere og 1,4 millioner kurstimer i regi av studieforbundene. Disse tallene viser en oppgang etter tre år på rad med nedgang i studieforbundenes kursvirksomhet. Sammenlignet med 2018, var det registrert 1 060 flere kurs, 6 600 flere deltakere og 11 400 flere kurstimer i året som gikk.

Tre av fem kursdeltakere var kvinner

Kvinner utgjorde 58 prosent av samtlige deltakere på landsbasis i 2019, og var i flertall i samtlige fylker. I Studieforbundet kultur og tradisjon og Samisk studieforbund var hele fire av fem deltakere kvinner. På den andre siden av skalaen hadde Idrettens Studieforbund lavest andel kvinnelige deltakere på sine kurs, med 35 prosent.

Figur 2. Studieforbund, etter kjønn. 2019

Menn Kvinner
Studieforbundet kultur og tradisjon 20 80
Samisk Studieforbund 21 79
Studieforbundet Solidaritet 30 70
Studieforbundet Funkis 30 70
Kristelig Studieforbund (K-stud) 40 60
Musikkens Studieforbund 41 59
Akademisk Studieforbund 42 58
Alle studieforbund 42 58
Studieforbundet Folkeuniversitetet 44 56
Studieforbundet natur og miljø 50 50
Studieforbundet AOF Norge 52 48
Venstres opplærings- og studieforbund 56 44
Senterpartiets Studieforbund 57 43
Studieforbundet Næring og Samfunn 58 42
Idrettens Studieforbund 65 35

Om lag halvparten av kvinnelige deltakere var i aldersgruppen 50 år og eldre. Blant mannlige deltakere var 42 prosent i denne aldersgruppen. Deltakerne i aldersgruppen 50 år og over utgjorde til sammen 45 prosent av samtlige kursdeltakere.

Syv av ti deltakere på kurs innenfor samfunnsfag var kvinner, mens syv av ti deltakere innenfor realfag, industrifag og tekniske fag var menn. Andel kvinner og menn på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag var helt lik, 50 prosent kvinner og 50 prosent menn.

Figur 3. Deltakere, etter hovedemne og kjønn. 2019

Menn Kvinner
Samfunnsfag 29 71
Tjenesteyting og servicefag 31 69
Helse-, sosial- og idrettsfag 32 68
Språkfag 36 64
Estetiske fag og håndverksfag 37 63
Økonomi og IKT-fag 38 62
Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag 43 57
Organisasjons- og ledelsesfag 50 50
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 56 44
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 64 36
Realfag, industrifag og tekniske fag 71 29

Faktaside

Kontakt