Publisert Tittel Åpne
23. april 2021 Fullførte bachelor- og masterutdanninger Artikkel
23. april 2020 Kvinner tar flere studiepoeng enn menn Artikkel
8. mai 2019 Fortsatt flest utdannet i helsefag Artikkel
3. mai 2018 De yngste studentene fullfører flest lavere grader Artikkel