245933
/transport-og-reiseliv/statistikker/overnatting/maaned
245933
Framleis vekst i hotellovernattingar
statistikk
2016-12-09T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
overnatting, Overnattingar, hotell, hyttegrender, campingplassar, vandrarheimar, gjestene sin nasjonalitet, kapasitetsutnytting, sengeplassar, hotellrom, romprisar, omsetning, ferieovernattingar, kursovernattingar, yrkesovernattingar, SvalbardReiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard, Transport og reiseliv
false
Statistikken gir blant annet overnattingstall for hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. I oktober 2016 var det 1,7 millioner overnattinger ved norske hoteller.

Overnattingaroktober 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis vekst i hotellovernattingar

I oktober 2016 var det 1,7 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 2 prosent fleire enn i den same månaden i 2015.

Overnattingar etter overnattingsmåte
Oktober 2016Overnattingar hittil i år
Overnattingar i altNorske overnattingarUtenlandske overnattingarOktober 2016
Overnattingar i alt2 027 4641 618 881408 58329 893 919
 
Hotell og liknande overnattingsbedrifter1 697 0241 349 895347 12919 863 223
Campingplassar196 533174 74221 7917 244 298
Hyttegrender113 55681 93231 6242 453 182
Vandrarheimar20 35112 3128 039333 216
Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

Samanlikna med oktober 2015, gjekk talet på utanlandske hotellovernattingar opp med 4 prosent til 347 000, medan norske hotellovernattingar auka med 1 prosent til 1,3 millionar.

I årets tiande månad var 44 prosent av hotellovernattingane knytte til ferie og fritidsreiser. Talet på ferieovernattingar gjekk opp 10 prosent frå oktober i fjor, medan kurs- og konferanseovernattingar og yrkesovernattingar gjekk ned høvesvis 2 og 4 prosent.

Sett i høve til oktober 2015 gjekk losjiomsetninga på hotella ned med 2 prosent, frå 1 121 millionar til 1 103 millionar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 895 kroner i oktober i år, noko som er 13 kroner eller 1 prosent lågare samanlikna med oktober i fjor. Størst nedgang i oppnådd pris per rom ser vi i Rogaland. Frå å ha oppnådd av dei høgaste prisane per rom i landet oktober i fjor, var prisen i oktober 854 kroner per rom. Det er under gjennomsnittet for landet og 16 prosent eller 157 kroner lågare enn same månad i fjor.

Fleire overnattar på campingplassar

 • 197 000 millionar campingovernattingar i oktober 2016 
 • 2 prosent oppgang sidan oktober 2015
 • Norske overnattingar gjekk opp 3 prosent
 • Utanlandske overnattingar gjekk ned 4 prosent 

Fleire overnattingar på hyttegrendene 

 • 114 000 hytteovernattingar
 • 4 prosent fleire enn i oktober 2015
 • Norske overnattingar gjekk opp 8 prosent
 • Utanlandske overnattingar gjekk ned 5 prosent 

Fleire overnattingar på Svalbard

 • 7 500 overnattingar på Svalbard
 • 12 prosent oppgang sidan oktober 2015
 • 63 prosent av overnattingane var ferie- og fritidsovernattingar

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB