Utlendingene satte overnattingsrekord i sommer

Publisert:

Utlendinger sto for godt over 6 millioner overnattinger i Norge fra mai til og med august i år. Det er ny rekord, og tyskerne er de klart ivrigste gjestene i Norge.

Både norske og utenlandske overnattinger økte i sommermånedene, men det var de utenlandske gjestene som hadde den største prosentvise veksten.

Det ble totalt foretatt 18,5 millioner overnattinger hos de kommersielle overnattingsaktørene i Norge i perioden mai til og med august 2019. Omtrent én av tre overnattinger ble foretatt av utenlandske gjester, og det er denne gruppen som har hatt den sterkeste veksten de siste årene. Går vi fem år tilbake i tid, har de norske overnattingene økt med 7 prosent, mens de utenlandske økte med hele 26 prosent fra 2. tertial i 2015 til 2. tertial i 2019.

Figur 1. Overnattinger, norske og utenlandske. 2 tertial. Siste 5 år

2015 2016 2017 2018 2019
Utenlandske 5.3 5.9 6.2 6.3 6.6
Norske 11.1 11.4 11.3 11.5 11.9

Tyskerne dominerte

Det var 6,6 millioner utenlandske overnattinger fra mai til og med august i 2019. Tyskerne var på en soleklar førsteplass og stod for hele 1,5 millioner av disse overnattingene.

De siste årene har Norge hatt godt besøk fra Tyskland med over en million tyske overnattinger i perioden mai til og med august. Det spesielle med  tyske tilreisende var at de overnattet forholdsvis mange netter per reise. Tall fra Eurostat fra 2017 viste at den gjennomsnittlige tyske turisten tilbrakte 8,5 netter på sin reise til Norge.

Andre turister fra EU bor gjennomsnittlig i 3,5 netter. På andreplass kommer overnattinger fra Nederland, og på tredjeplass finner vi USA. Antall amerikanske overnattinger er mer enn doblet siden 2015. En annen nasjon det er verdt å merke seg, er kineserne som har hatt en vekst i overnattinger på hele 53 prosent i samme periode.

Figur 2. Utenlandske overnattinger, andre tertial 2015 og 2019

2019 2015
Andre nasjonaliteter 1.8 1.6
Italia 0.2 0.1
Spania 0.2 0.2
Danmark 0.3 0.2
Storbritannia 0.3 0.3
Kina 0.3 0.2
Frankrike 0.3 0.2
Sverige 0.5 0.5
USA 0.6 0.3
Nederland 0.6 0.4
Tyskland 1.5 1.1

Langveisfarende bodde på hotell

Det er interessant å merke seg at valg av overnattingstype ser ut til å være avhengig av hvor man reiser fra.

Hele 94 prosent av amerikanerne og 93 prosent av kinesere valgte å bo på hotell. Blant tyskerne og nederlenderne valgte én av tre å overnatte på hotell, mens over halvparten valgte å bo på campingplasser.

Det kan nok ligge praktiske årsaker bak de ulike valgene av overnattingsteder. For de som reiser langt og med fly for å besøke Norge, er det mer praktisk å bo på hotell. De som reiser kortere distanser og i større grad ankommer med bil eller bobil, velger oftere alternative overnattingsmåter som campingplass, hytter eller vandrerhjem.

Oslo og Vestlandet mest populært

Det var stor variasjon mellom fylkene når det kommer til hvor mange utenlandske overnattinger de hadde. Oslo og Hordaland var klart på topp med over en million utenlandske overnattinger hver.

Nederst lå Østfold og Hedmark med henholdsvis omkring 55 000 og 100 000 utenlandske overnattinger.

Tyskerne så ut til å foretrekke Vestlandet som destinasjon. De hadde flest overnattinger i Hordaland, etterfulgt av Møre og Romsdal og deretter Sogn og Fjordane. Nederlenderne hadde nesten samme rangering som tyskerne, bortsett fra tredjeplassen hvor de foretrakk Oppland som destinasjon. Amerikanerne hadde flest overnattinger i Oslo etterfulgt av Hordaland.

Figur 3. Utelandske overnattinger per fylke i andre tertial 2019

Utelandske overnattinger
Svalbard 0.04
Østfold 0.06
Hedmark 0.10
Aust-Agder 0.11
Vestfold 0.11
Telemark 0.13
Vest-Agder 0.13
Finnmark - Finnmárku 0.19
Troms - Romsa 0.26
Akershus 0.30
Buskerud 0.30
Trøndelag 0.36
Rogaland 0.39
Oppland 0.40
Møre og Romsdal 0.49
Nordland 0.51
Sogn og Fjordane 0.68
Oslo 1.03
Hordaland 1.05