Flere utlendinger valgte Nord-Norge i vinter

Publisert:

På ett år har de tre nordligste fylkene opplevd en vekst i utenlandske overnattinger på 11 prosent i vintersesongen. Nord-Norge er spesielt populært blant tyskere og amerikanere.

Det ble foretatt nesten 2,1 millioner utenlandske overnattinger i Norge sett under ett i årets fire første måneder, viser tall fra overnattingsstatistikken.  Det er en økning på 1 prosent fra samme periode året før. Går vi fem år tilbake i tid, er økningen på 11 prosent.

Ser man på de tre nordligste fylkene alene, har de hatt en langt sterkere vekst. I årets fire første måneder registrerte de 330 000 utenlandske overnattinger – det er nesten en dobling i løpet de siste fem årene. Til sammenligning har norske overnattinger i Nordland, Troms og Finnmark kun økt med 3 prosent i denne perioden.

Populært i nord

Det er mange nasjonaliteter som bidrar til at det er flere overnattinger i Nord-Norge, men amerikanerne stikker seg spesielt ut. Antall amerikanske overnattinger i årets første fire måneder er mer enn firedoblet i løpet av de siste fem årene.

Troms har fått nesten åtte ganger flere amerikanske overnattinger fra 2015 til 2019. Det er også verdt å merke seg en sterk vekst for tyske overnattinger i Troms.

Nordland fikk flest utenlandske overnattinger fra Tyskland og Sverige, mens de siste fem årene har italienere og franskmenn størst økning i antall overnattinger. I Finnmark er det overnattinger fra Tyskland og Kina som har bidratt mest til økningen i utenlandske overnattinger de siste fem årene.

Figur 1

Figur 1. Overnattinger fra utvalgte land.  Nordland, Troms og Finnmark. Januar til april

Overnattinger på Svalbard øker fortsatt

Hotellovernattinger på Svalbard økte med 14 prosent målt mot samme periode i 2018. Dette er en del av en lengre trend med stadig flere hotellovernattinger på Svalbard, også utenfor den tradisjonelle turistsesongen.

Blant de nesten 8000 flere overnattinger på Svalbard, målt mot samme firemånedersperiode i fjor, er økningen fordelt nesten likt mellom norske og utenlandske overnattinger.

Fra 2015 har økningen i utenlandske overnattinger nesten doblet seg, spesielt hjulpet av gjester fra Tyskland, Sverige, Danmark og Italia. Tallet på norske overnattinger steg med 16 prosent.

De fleste utlendingene bor på hotell

Fire av fem utlendinger som overnattet i Troms og Finnmark, valgte å overnatte på hotell. I Nordland overnattet nesten halvparten på hotell, mens 39 prosent overnattet på hyttegrender og 15 prosent valgte overnatting på campingplass.

I løpet av de siste fem årene har andelen som har overnattet på hyttegrender i Nordland, holdt seg stabil. Andelen på camping har vokst tilsvarende fallet i andelen på hoteller.

Ser vi samlet på de tre nordligste fylkene, valgte tre av fire utlendinger å overnatte på hotell. 17 prosent valgte hyttegrender, mens 8 prosent valgte campingplasser.

Figur 2. Utenlandske overnattinger i Nord-Norge etter overnattingsmåte. Januar til april 2019. Andel overnattinger

2019
Hotell og liknande overnattingsbedrifter 75 % 243363
Campingplassar 8% 27517
Hyttegrender 17% 53920

Bobilen mer populær – også om vinteren i nord

I årets fire første måneder ble det for nordmenn og utlendinger sammenlagt foretatt nesten 6 000 overnattinger med bobiler på campingplasser i de tre nordligste fylkene.

Dette er en seksdobling i forhold til samme måneder i 2015. Størst økning i antall overnattinger med bobil var det i Troms.

Interaktiv datavisualisering

Figur 3. Forhåndsvisning

Forhåndsvisning av visualisering: Antall overnattinger per 1. tertial 2010-2019

Detaljert beskrivelse av grafen

Vi har utarbeidet en interaktiv visualisering der du kan velge blant fylker og nasjonaliteter. Visualiseringen viser antall overnattinger per 1. tertial 2010-2019. I tillegg til å skreddersy grafen, kan du laste ned som .png-bilde, som .pdf eller .ppt, samt dele eller bygge inn visualiseringen på eget nettsted.

Merk at visualiseringen er optimalisert for store skjermer.

 

Forhåndsvisning

Her vises eksempler på hvordan du kan endre og skreddersy diagrammet basert på fylker og nasjonalitet.

Kontakt