245687_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/overnatting/maaned
245687
Liten nedgang for hotella
statistikk
2016-03-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
overnatting, Overnattingar, hotell, hyttegrender, campingplassar, vandrarheimar, gjestene sin nasjonalitet, kapasitetsutnytting, sengeplassar, hotellrom, romprisar, omsetning, ferieovernattingar, kursovernattingar, yrkesovernattingar, SvalbardReiseliv, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Statistikken gir blant annet overnattingstall for hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. I januar 2016 var det 1,32 millioner overnattinger ved norske hoteller.

Overnattingarjanuar 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang for hotella

I januar 2016 var det 1,32 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 0,9 prosent færre enn i den same månaden i 2015.

Overnattingar, etter overnattingsmåte og månad
Januar 2016Overnattingar hittil i år
Overnattingar i altNorske overnattingarUtenlandske overnattingarJanuar 2016
Overnattingar i alt1 614 8201 191 717423 1031 614 820
 
Hotell og liknande overnattingsbedrifter1 315 9891 009 326306 6631 315 989
Campingplassar111 86699 61212 254111 866
Hyttegrender172 88873 26399 625172 888
Vandrarheimar14 0779 5164 56114 077
Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

Talet på utanlandske hotellovernattingar gjekk opp med 8 300, eller 3 prosent, frå januar 2015 og enda på 307 000 i januar 2016. I det same tidsrommet gjekk talet på norske overnattingar ned 2 prosent til 1 009 000 overnattingar.

Sett i høve til januar 2015 gjekk losjiomsetninga på hotella ned med 0,9 prosent, frå 852 millionar til 844 millionar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 868 kroner i januar i år, noko som er 8 kroner lågare samanlikna med januar 2015.

I januar 2016 var 62 prosent av overnattingane relatert til kurs, konferanse samt yrkesovernatting.

Færre campingovernattingar

• 112 000 overnattingar i januar 2016

• 2 prosent nedgang sidan januar 2015

• Norske overnattingar gjekk ned 0,1 prosent

• Utanlandske overnattingar gjekk ned 16 prosent

Færre overnattingar på hyttegrendene

• 173 000 overnattingar

• 5 prosent nedgang frå januar 2015

• Norske overnattingar gjekk ned 8 prosent

• Utanlandske overnattingar gjekk ned 3 prosent

Fleire overnattingar på Svalbard

• 6 700 overnattingar på Svalbard

• 36 prosent fleire enn januar 2015

• 60 prosent av overnattingane var ferie- og fritidsovernatting

Overnattingsverksemder som asylmottakÅpne og lesLukk

SSB har fått melding om at fleire overnattingsverksemder er disponert til å huse flyktningar i samband med flyktningekrisa. Desse verksemdene er ikkje med i overnattingsstatistikken for den del av aktiviteten som er knytta til losjering av flyktningar.