208905_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/overnatting/maaned
208905
God haustmånad for hotella
statistikk
2015-11-06T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
overnatting, Overnattingar, hotell, hyttegrender, campingplassar, vandrarheimar, gjestene sin nasjonalitet, kapasitetsutnytting, sengeplassar, hotellrom, romprisar, omsetning, ferieovernattingar, kursovernattingar, yrkesovernattingar, SvalbardReiseliv, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Statistikken gir blant annet overnattingstall for hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. I september 2015 var det 1,89 millioner overnattinger ved norske hoteller.

Overnattingarseptember 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

God haustmånad for hotella

I september 2015 var det 1,89 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 4 prosent fleire enn i same månad i 2014.

Overnattingar, etter overnattingsmåte og månad
September 2015Overnattingar hittil i år
Overnattingar i altNorske overnattingarUtenlandske overnattingarSeptember 2015
Overnattingar i alt2 526 1501 894 558631 59226 502 137
 
Hotell og andre overnattingsbedrifter1 886 6691 396 071490 59817 336 432
Campingplassar433 703367 75765 9466 656 613
Hyttegrender175 362111 04864 3142 206 372
Norske Vandrerhjem30 41619 68210 734302 720
Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sin bostedsland

Talet på utanlandske hotellovernattingar gjekk opp med 55 000, eller 13 prosent samanlikna med september 2014. I det same tidsrommet gjekk talet på norske hotellovernattingar opp med 1 prosent.

I årets niande månad var det 119 000, eller 16 prosent fleire ferie- og fritidsovernattingar enn i september i fjor.

Sett i høve til september 2014 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 1 prosent, frå 1 251 millionar til 1 261 millionar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 923 kroner i september i år, noko som er om lag uendra samanlikna med september i fjor.

Fleire campingovernattingar

Det var 434 000 overnattingar på campingplassane i september 2015. Det er ein oppgang på 3 prosent frå september 2014. Talet på norske overnattingar gjekk opp 4 prosent, medan og utanlandske overnattingar gjekk opp 1 prosent.

Fleire hytteovernattingar

I september 2015 vart det registrert 175 000 overnattingar på hyttegrendene. Det utgjer ein oppgang på 9 prosent frå september 2014. Talet på norske og utanlandske overnattingar gjekk opp med høvesvis 14 og 0,4 prosent.

10 000 overnattingar på Svalbard

Det var i overkant av 10 000 overnattingar på Svalbard i september, noko som er 17 prosent fleire enn i den same månaden året før. Ferie- og fritidsovernattingar stod for 58 prosent av alle overnattingar i september i år. Talet på ferie- og fritidsovernattingar auka med 1 100, og enda på 6 000 overnattingar.

Omlegging gir brot i tidsserienÅpne og lesLukk

Overnattingsstatistikken er lagt om: Tala for hyttegrender og campingplassar kan frå og med januar 2013 ikkje lenger samanliknast med tidlegare år. Omlegginga tyder til dømes: Bedrifts- og foretaksregisteret er, saman med eigne undersøkingar i 2012, nytta som populasjonsregister. I tråd med internasjonale retningsliner er cut-off (nedre grense for at ei bedrift skal vere med) redusert frå 20 til 10 sengeplassar for hotell- og hyttegrendbedrifter og 10 einingar for campingbedrifter. Til slutt vert det for camping og hyttegrender no registrert gjestedøgn framfor einingsdøgn. Omlegginga har hatt mindre å seie for hotella, og samanlikning med tidlegare tal er derfor mogleg. Ein bør vere varsam når ein samanliknar tal for hotell på mindre, regionale nivå.