Godstransport med utenlandske lastebiler2015

Innhold

Arkiv for Godstransport med utenlandske lastebiler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. oktober 2018 2017 2017
17. oktober 2017 2016 2016
14. oktober 2016 2015 Utenlandske lastebiler dominerer transporten inn og ut av Norge
5. november 2015 2014 Mindre gods fraktet med utenlandske lastebiler
18. november 2014 2013 Utenlandske lastebiler frakter mer
18. desember 2013 2012 Liten endring i markedsandeler
12. desember 2012 2011 Mindre utenlandstransport med lastebil
12. mars 2012 2010 Utenlandske lastebilers andel øker
1. desember 2010 2009 Polske lastebiler kjører mer
16. desember 2009 2008 Varene er på norske lastebiler i Norge