330758_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar
330758
statistikk
2018-10-11T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstransutl, Godstransport med utenlandske lastebiler, transportytelser, transportmengde, transportarbeid, lastebilenes nasjonalitet, kabotasje, tredjelandskjøringLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport med utenlandske lastebiler2017

Innhold

Publisert:

Fra 16. november 2018 publiseres statistikken sammen med Godstransport med lastebil

Godstransport med utenlandske lastebiler
Transportarbeid (mill. tonnkm)AndelProsent
2016 - 20172013 - 2017
2017
Kjøring med utenlandske biler i alt9 456,3100,00,85,4
Kjøring til Norge fra bilens registreringsland2 615,827,7-5,7-7,3
Kjøring fra Norge til bilens registreringsland1 411,114,9-31,4-11,9
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet4 824,851,016,720,6
Kabotasjekjøring i Norge604,76,443,610,8