251355_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar
251355_tabell
statistikk
2016-10-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger utenlandsregistrerte bilers transportytelser i forbindelse med transporter til, fra og i Norge. I 2015 ble det transportert 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge av lastebil.

Godstransport med utenlandske lastebiler2015

Innhold