99269_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar
99269
Liten endring i markedsandeler
statistikk
2013-12-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstransutl, Godstransport med utenlandske lastebiler, transportytelser, transportmengde, transportarbeid, lastebilenes nasjonalitet, kabotasje, tredjelandskjøringLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med utenlandske lastebiler2012

Tallene i Statistikkbanken ble oppdatert 4. april 2014. Les mer om oppdateringen nederst i artikkelen.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i markedsandeler

Totalt ble det fraktet 12,9 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet med lastebil i 2012. Utenlandske lastebiler fra EU-/EØS-landene stod for 59,5 prosent av dette. Det var små endringer fra året før.

Godstransport med utenlandske lastebiler
Transportarbeid (mill. tonnkm)AndelProsent
2011 - 20122008 - 2012
Rettet 19. desember 2013.
2012
Kjøring med utenlandske biler i alt6 960,9100,04,26,6
Kjøring til Norge fra bilens registreringsland2 873,941,38,10,1
Kjøring fra Norge til bilens registreringsland1 638,723,5-7,6-2,8
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet2 176,931,36,222,7
Kabotasjekjøring i Norge271,43,934,436,6

I alt ble det transportert 260 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2012 med norske og utenlandske godsbiler. De utenlandske bilene stod for kun 3,2 prosent av dette volumet.

Drøyt en fjerdedel av transportarbeidet med utenlandske biler

Det totale transportarbeidet, en størrelse hvor både transportert mengde og tilbakelagt distanse inngår, økte med 4,6 prosent sammenliknet med året før. Norske og utenlandske lastebiler utførte til sammen 27,1 milliarder tonnkilometer på turer til, fra og i Norge i 2012, mot 25,9 milliarder i 2011. De utenlandske bilene bidro med 7 milliarder tonnkilometer i 2012, 0,3 milliarder mer enn i 2011. Utlendingenes andel av transportarbeidet var om lag uendret i perioden.

Svenskene kjører mest

Svenskregistrerte lastebiler kjører mest av alle utenlandske biler til og fra Norge. I 2012 fraktet de 3 millioner tonn, 11,7 prosent mindre enn i 2011. De utførte et transportarbeid på 1,3 milliarder tonnkilometer. De polskregistrerte lastebilene fraktet nest mest. De fraktet 1,3 millioner gods totalt, 8,6 prosent mer enn året før.

Økning i kabotasjetransporten

Fra 2011 til 2012 økte kabotasjetransporten i Norge fra fra 202 millioner tonnkilometer til 271,4 millioner tonnkilometer1. Dette er en økning på 34,4 prosent siden 2011 og på 36,6 prosent siden 20082. Danskregistrerte lastebiler utførte mest kabotasjekjøring i Norge i 2012 – 143 200 tonn. Kabotasjetransporten har imidlertid en beskjeden andel av transportmengden innenlands, kun 0,3 prosent.

1 Tallene er rettet 8. juli 2014.

2 Tallene er rettet 19. desember 2013 kl 10.58.

Tall fra flere land tilkommet etter publiseringÅpne og lesLukk

Den 4. april 2014 ble det gjort tilføyelser i tabellene i Statistikkbanken etter at flere land nå har rapportert sine tall for godstransport i Norge. For 2012 er Luxemburg kommet til. For 2011 er Storbritannia lagt til. Dette er stort sett land som kjører lite i Norge, slik at det påvirker totaltallene i beskjeden grad. For eksempel betyr endringen for 2012 kun 0,3 prosent endring i tonnkilometertallene og 0,6 prosent på transportert mengde. Dette kan bety at tall i teksten i noen tilfeller kan avvike fra tallene i Statistikkbanken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB