251355_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar
251355
Utenlandske lastebiler dominerer transporten inn og ut av Norge
statistikk
2016-10-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstransutl, Godstransport med utenlandske lastebiler, transportytelser, transportmengde, transportarbeid, lastebilenes nasjonalitet, kabotasje, tredjelandskjøringLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger utenlandsregistrerte bilers transportytelser i forbindelse med transporter til, fra og i Norge. I 2015 ble det transportert 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge av lastebil.

Godstransport med utenlandske lastebiler2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenlandske lastebiler dominerer transporten inn og ut av Norge

I 2015 ble det transportert nesten 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge med norske og utenlandske lastebiler. De utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøringen innenlands.

Godstransport med utenlandske lastebiler
Transportarbeid (mill. tonnkm)AndelProsent
2014 - 20152011 - 2015
Rettet 22. mai 2017.
2015
Kjøring med utenlandske biler i alt8 559,5100,020,927,6
Kjøring til Norge fra bilens registreringsland2 997,135,034,812,1
Kjøring fra Norge til bilens registreringsland1 505,917,66,0-15,5
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet3 636,342,521,177,4
Kabotasjekjøring i Norge420,24,9-2,2108,0

De utenlandskregistrerte lastebilene transporterte bare 0,4 prosent av godsmengden innenlands, tilsvarende 1,1 millioner tonn. Ved transporter til og fra Norge transporterte de utenlandske lastebilene 10,5 millioner tonn gods i 2015, en økning på 31,1 prosent fra året før. De utenlandske bilene stod i 2015 for hele 69,4 prosent av all lastebiltransport ved import og eksport, inkludert tredjelandskjøring.1

Tre firedeler av transportarbeidet med utenlandske biler

Det samlede transportarbeidet i Norge, og mellom Norge og utlandet, var på i alt 31,7 milliarder tonnkilometer i 2015. Transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler i forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 8,7 milliarder tonnkilometer. Det er 1,5 milliarder tonnkilometer mer enn i 2014. Av norske lastebilers transportarbeid på i alt 23,2 milliarder tonnkilometer, var 20,6 milliarder kjøring i Norge. De utenlandske bilene stod for 75,7 prosent av alt transportarbeidet til og fra Norge, men hadde en markedsandel på kun 2,0 prosent i Norge.1

Svenskregistrerte lastebiler er størst på kjøring til og fra Norge. De fraktet 3,6 millioner tonn gods i 2015 i forhold til 2,6 millioner tonn gods i 2014.

Danske lastebiler størst på kabotasje

I 2015 var det danske lastebiler som utførte mest kabotasjekjøring i Norge. De fraktet 249 300 tonn gods fra ett sted i Norge til et annet. Det utgjorde 23,5 prosent av all kabotasjetransporten i Norge som altså var på i alt 1,1 millioner tonn. Kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og tallene varierer en del mellom de enkelte år. Dette indikerer at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring. Nesten 1 millioner tonn gods ble kjørt mellom Norge og et annet land enn Polen.

1 Tallene er rettet 22. mai 2017.

Omfang og sammenlignbarhetÅpne og lesLukk

Statistikken omfatter godstransport på vei på turer til, fra og i Norge, utført med lastebiler registrert i EU/EØS-landene. 2015-tallene for Tyskland er inntil de mottas i SSB beregnet.