166209_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
166209_tabell
statistikk
2014-04-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
false
Statistikken gir tall på registrerte og vrakede personbiler og varebiler. Ved årskiftet 2013/2014 var det 2,92 millioner personbiler og lette varebiler i Norge.

Bilparken2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Registrerte kjøretøy per 31. desemberfullscreen-iconRegistrerte kjøretøy per 31. desemberexcel-iconRegistrerte kjøretøy per 31. desembercsv-iconRegistrerte kjøretøy per 31. desember
Tabell 2Bilbestand og folkemengde, etter fylkefullscreen-iconBilbestand og folkemengde, etter fylkeexcel-iconBilbestand og folkemengde, etter fylkecsv-iconBilbestand og folkemengde, etter fylke
Tabell 3Registrerte kjøretøy per 31. desember, etter kjøretøygruppe og fylkefullscreen-iconRegistrerte kjøretøy per 31. desember, etter kjøretøygruppe og fylkeexcel-iconRegistrerte kjøretøy per 31. desember, etter kjøretøygruppe og fylkecsv-iconRegistrerte kjøretøy per 31. desember, etter kjøretøygruppe og fylke
Tabell 4Registrerte personbiler, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbilerfullscreen-iconRegistrerte personbiler, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbilerexcel-iconRegistrerte personbiler, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbilercsv-iconRegistrerte personbiler, etter bilens alder og fabrikkmerke. Gjennomsnittsalder på registrerte personbiler
Tabell 5Registrerte varebiler, etter bilens alder og fabrikkmerkefullscreen-iconRegistrerte varebiler, etter bilens alder og fabrikkmerkeexcel-iconRegistrerte varebiler, etter bilens alder og fabrikkmerkecsv-iconRegistrerte varebiler, etter bilens alder og fabrikkmerke
Tabell 6Biler vraket mot pant, etter fylkefullscreen-iconBiler vraket mot pant, etter fylkeexcel-iconBiler vraket mot pant, etter fylkecsv-iconBiler vraket mot pant, etter fylke
Tabell 7Personbiler vraket mot pant, etter bilmerkefullscreen-iconPersonbiler vraket mot pant, etter bilmerkeexcel-iconPersonbiler vraket mot pant, etter bilmerkecsv-iconPersonbiler vraket mot pant, etter bilmerke
Tabell 8Varebiler vraket mot pant, etter bilmerkefullscreen-iconVarebiler vraket mot pant, etter bilmerkeexcel-iconVarebiler vraket mot pant, etter bilmerkecsv-iconVarebiler vraket mot pant, etter bilmerke

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken