Utlendingene strømmet til Svalbard

Publisert:

Fra 2015 til og med 2019 økte antall overnattinger på Svalbard med 30 prosent. Økning i antall utenlandske overnattinger bidro klart mest til veksten.

Reiseliv er ett av satsingsområdene innenfor næringslivet på Svalbard. Dette er et uttalt mål fra norske myndigheter slik det blant annet fremkommer i siste helhetlige stortingsmeldingom Svalbard. Markedsføring og økt interesse for Arktis kan ha til fristet flere utenlandske overnattingsgjester siden stadig flere har valgt Svalbard som destinasjon.

Tall fra Overnattingsstatistikken viser at det var omtrent 166 000 overnattinger ved hotellene på Svalbard i 2019, hvor nesten ni av ti var registrert som ferieovernattinger.

Siden 2015 har antall overnattinger økt med 38 000, og utenlandske overnattinger stod for over 80 prosent av denne økningen. Nesten halvparten av overnattingene på Svalbard kom fra utlandet i 2019, mens det tilbake i 2015 bare var 1 av 3 overnattinger fra utenlandske gjester. I artikkelen «Fleire nordmenn enn utlendingar overnatta» kan du lese at tre av ti overnattinger i Norge samlet sett ble gjort av utlendinger. Denne andelen har vært stabil siden 2015.

Figur 1. Antall norske og utenlandske overnattinger på Svalbard

2015 2019
Antall utenlandske overnattinger 42908 74577
Antall norske overnattinger 84986 91261

I tillegg til overnattinger ved kommersielle overnattingsteder har Svalbard et stort antall cruisepassasjerer. I 2018 var det 17 000 passasjerer på ekspedisjonscruise og 45 000 passasjerer på konvensjonelle cruise som besøkte Svalbard, viser tall fra Epinion.

Kinesisk vekst

På Svalbard, som for hele Norge samlet, er det flest tyske og svenske overnattinger. Antall tyske overnattinger på Svalbard har økt med 86 prosent de siste fem årene. Det har også blitt flere tyske overnattinger i Norge samlet sett. Veksten i overnattinger fra Sverige på 32 prosent på Svalbard skiller seg ut fra resten av Norge, der veksten har avtatt de siste fem årene. 

Det landet som bidratt til den største økningen i utenlandske overnattinger de siste fem årene er Kina. I løpet av disse årene har det vært mer enn en femdobling av kinesiske overnattinger, som har gjort at Kina har klatret opp til nummer fem på listen over utenlandske overnattinger på Svalbard. Dersom du ønsker å se på utviklingen for andre land har SSB laget en interaktiv visualisering.

Figur 2. Antall overnattinger fra utvalgte land.

2019 2015
Andre nasjoner 9704 6309
Russland 1230 1035
Finland 1309 1216
Australia 1441 1032
Polen 1976 1269
Sveits 2285 1213
Spania 2424 866
Nederland 3756 2007
Italia 4018 1366
Danmark 4738 1962
USA 5636 4259
Kina 6209 1175
Frankrike 6331 3516
Storbritannia 7424 5302
Sverige 7742 5878
Tyskland 8354 4503

Høysesong for nordmenn på våren og sommeren for utlendinger

I 2019 var det færrest hotellovernattinger på Svalbard i månedene januar, november og desember, mens juli hadde flest overnattinger. De 2 siste årene har det i månedene juni, juli og august vært flere utenlandske enn norske overnattinger, mens det resten av er året er flest norske overnattinger. Særlig i mars og april 2019 var Svalbard en populær destinasjon blant nordmenn.

Totalt antall overnattinger var høyest i april med nesten 20 000 overnattinger, deretter fulgte mars og juli. Siden 2015 har antall overnattinger økt for alle måneder, størst har økningen vært i januar, februar, oktober og november hvor antall overnattinger er mer enn doblet. Slik sett har reiselivsaktørene klart å utnyttes kapasiteten i mørketiden bedre i 2019 enn tidligere år.

Figur 3. Overnattinger 2019, per måned, nordmenn og utlendinger

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Utlendinger i alt 3413 5771 6337 7089 6891 9575 12332 11242 3871 3751 2325 1980
Nordmenn i alt 4958 9979 12616 12601 8985 6641 6107 6624 7569 7455 3620 4106
I alt 8371 15750 18953 19690 15876 16216 18439 17866 11440 11206 5945 6086

Kontakt