Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2007, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. oktober 2008 2007 Fortsatt sterk vekst for databransjen
2. november 2007 2006 Størst vekst for system- og programvarevirksomheten
31. oktober 2006 2005 Sterk vekst innenfor databehandlingsvirksomhet
31. oktober 2005 2004 Vekst i databehandlingsvirksomhet
28. oktober 2004 2003 Svak vekst i omsetningen
3. november 2003 2002 Omsetningen ned for foretak innenfor databehandling