21698_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar-forelopige
21698
Vekst i databehandlingsvirksomhet
statistikk
2005-10-31T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i databehandlingsvirksomhet

Foretakene innenfor databehandlingsvirksomhet omsatte for 45,7 milliarder kroner i 2004, ifølge foreløpige tall. Dette var en økning på 11 prosent fra året før. Næringen sysselsatte 34 179 personer.

Det var 9 277 foretak med databehandlingsvirksomhet som hovednæring i 2004. Til sammen hadde de en vekst i omsetningen på 4,5 milliarder kroner i forhold til endelige tall for 2003.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2003 og foreløpige tall 2004. Millioner kroner

Betydelig programvareutvikling

Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare er den klart største tjenesten innenfor databehandlingsvirksomhet. Denne næringshovedgruppen omsatte for 32,9 milliarder kroner og sysselsatte 26 468 personer i 2004.

Brudd som følge av næringsendringer

Næringen databehandlingsvirksomhet deler foretakene inn i seks næringshovedgrupper, etter hvor stor verdiskapning foretakene har innenfor ulike tjenester. De fleste foretakene har virksomhet innenfor flere grupper, og hvor mye de tjener på de ulike tjenestene kan variere fra år til år. Dette gjør næringsplasseringen vanskelig. Revisjon av næringsplasseringer i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister har medført flytting av enkelte store foretak som har gitt utslag på tallene. Næringshovedgruppen databehandling viste en stor økning i omsetning fra 2003 til 2004, men dette skyldes i stor grad omplasseringer innenfor næringshovedområdet. Dette ga dermed ikke utslag på tallene for databehandlingsvirksomhet totalt.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Sysselsettingstallene viser gjennomsnittlig antall sysselsatte i løpet av året. Personer med mer enn ett arbeidsforhold blir telt med som sysselsatt i flere foretak. Metoden for innhenting av sysselsetting er endret. F.o.m. 2004 innhentes sysselsetting direkte fra Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret (A/A-registeret), tidligere ble sysselsetting innhentet gjennom en kombinasjon av skjema og A/A-registeret. Omleggingen gjør det vanskelig å sammenligne sysselsetting mellom årene 2003 og 2004. Ved publisering av endelige tall for 2004 vil vi komme tilbake med en fyldig beskrivelse av overgang til ny metode for å beregne sysselsettingen. Mer om dette og andre begreper som brukes i strukturstatistikken finner du i ”Om statistikken”.

Tabeller: