21690_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar-forelopige
21690
Størst vekst for system- og programvarevirksomheten
statistikk
2007-11-02T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Størst vekst for system- og programvarevirksomheten

Omsetningen i databehandlingsvirksomhet økte med 12,1 prosent til om lag 55 milliarder kroner i 2006, og foretakene tilknyttet system- og programvare sto for den største veksten. Innenfor næringen var det også en generell stigning i antall foretak og sysselsatte.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2005 og foreløpige tall 2006. Millioner kroner

Databehandlingsvirksomhet hadde moderat økning i antall foretak på 1,5 prosent, mens sysselsatte økte med 5,7 prosent.

System- og programvare ga størst vekst

Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare utgjorde den største delen av næringen med om lag 28 400 sysselsatte, noe som tilsvarer en økning på 7,2 prosent i 2006. Det var foretakene innenfor denne virksomheten som også sto for den største omsetningsveksten i næringen på 14,8 prosent, til nærmere 39 milliarder kroner.

Lav sysselsettingsvekst innenfor drift av databaser

Til tross for moderat økning i antall sysselsatte på 0,4 prosent, opplevde foretak med virksomhet innenfor drift av databaser høy vekst i omsetningen dette året. Veksten var på 13,8 prosent, til 3 milliarder kroner.

Fusjon ga nedgang

Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare utgjør en liten del av næringen, og på grunn av fusjoner fikk de en betydelig nedgang i sysselsatte og omsetning.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Tabeller: