21686_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar-forelopige
21686
Fortsatt sterk vekst for databransjen
statistikk
2008-10-30T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
true

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Fortsatt sterk vekst for databransjen

Innenfor databehandlingsvirksomhet økte omsetningen med 13,4 prosent fra 2006 til 2007. Omsetningen i fjor var på 62,3 milliarder kroner. Næringshovedgruppen med størst vekst var drift av databaser.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2005 og 2006, foreløpige tall 2007. Millioner kroner

Databransjen omfattet nærmere 9 900 foretak og sysselsatte 41 000 personer i 2007. Dette var en økning på henholdsvis 6,2 og 7,4 prosent fra året før. Veksten var noe høyere enn tilfellet var fra 2005 til 2006.

Den største næringshovedgruppen innenfor databehandlingsvirksomhet er konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare. Her ble det omsatt for 43,6 milliarder i 2007, 12,8 prosent mer enn i 2006. 8 522 foretak sysselsatte hele 30 556 personer.

Størst vekst innenfor drift av databaser

Den største veksten fant sted innenfor næringshovedgruppen drift av databaser, som økte med 26 prosent. Omsetningen i 2007 endte på 3,7 milliarder. Sysselsettingen økte med 14,3 prosent til 2 404 personer i samme periode. Det var 769 foretak i denne næringen i 2007, 83 flere enn i 2006.

Innenfor næringshovedgruppen databehandling økte omsetningen langt mer enn sysselsettingen. Sysselsettingsveksten fra 2006 til 2007 var på 0,6 prosent, omsetningen økte derimot 12,1 prosent. I 2007 gav dette en omsetning per sysselsatt på om lag 2 millioner kroner.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Tabeller: