21694_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar-forelopige
21694
Sterk vekst innenfor databehandlingsvirksomhet
statistikk
2006-10-31T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst innenfor databehandlingsvirksomhet

Foretakene innenfor databehandlingsvirksomhet omsatte for nærmere 49,4 milliarder kroner i 2005. Dette var en økning på 8 prosent sammenliknet med året før.

9 360 registrerte foretak var innenfor databehandlingsvirksomhet i fjor, og blant disse var det sysselsatt 36 653 personer.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2004 og foreløpige tall 2005. Millioner kroner

Datakonsulentvirksomheten øker

Omsetningen innenfor konsulentvirksomhet står for 70 prosent av omsetningen i hele næringen og utgjorde 34,7 milliarder kroner i 2005. Dette er en økning på 5,3 prosent i forhold til 2004. 27 111 personer var sysselsatt i 2005, eller 75 prosent av all sysselsetting innen databehandlingsvirksomhet.

Brudd som følge av næringsendringer

Revisjon av næringsplasseringer i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister har medført flytting av enkelte store foretak, som har gitt utslag på tallene. En av næringshovedgruppene, 72.300 Databehandling, viste en stor økning i omsetning fra 2004 til 2005, men dette skyldes i stor grad omplassering innenfor næringshovedområdet. Dette ga dermed ikke utslag på tallene for databehandlingsvirksomhet totalt. Næringshovedgruppen annen databehandlingsvirksomhet viste en stor nedgang, og dette skyldes hovedsakelig overgang til et annet næringshovedområde.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Fra og med 2005 er beregningsmetoden for sysselsetting utenfor sysselsettingsregister endret. Metodeendringen gjør at sysselsettingstallene for 2005 ikke er direkte sammenliknbare med 2004-tallene. Mer om dette finner du i Om statistikken .

Tabeller: