21706_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar-forelopige
21706
Omsetningen ned for foretak innenfor databehandling
statistikk
2003-11-03T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningen ned for foretak innenfor databehandling

Foretakene innenfor databehandlingsvirksomhet omsatte for 43,1 milliarder kroner i 2002, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 3,1 milliarder kroner i forhold til året før.

De foreløpige tallene viser en nedgang i omsetningen på 6,8 prosent i forhold til endelige tall for 2001. Sysselsettingen gikk ned med 1,8 prosent til 37 593 personer i samme periode. Tallene står i sterk kontrast til veksten vi har sett de foregående årene, men både omsetning og sysselsetting i 2002 lå fremdeles over 2000-nivå.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2001 og foreløpige tall 2002. Millioner kroner

Størst omsetning i konsulentvirksomhet

Foretakene innenfor konsulentvirksomhet omsatte for over 34 milliarder kroner og sysselsatte 36 775 personer i 2002. Med rundt 80 prosent av omsetningen og sysselsettingen i næringen databehandlingsvirksomhet var foretakene innenfor konsulentvirksomhet fremdeles klart dominerende. Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare viste en sterk økning i både omsetning og sysselsetting, men dette skyldes i stor grad næringsendringer innenfor databehandlingsvirksomheten.

Økning i antall foretak

I de foreløpige tallene er det en relativt sterk økning i antall foretak. Det skyldes blant annet bedre registerinformasjon som følge av merverdiavgiftsreformen. Små foretak som tidligere ikke har vært inkludert i statistikken er med i 2002.

Revisjon av næringsplasseringer i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister har også medført flyttinger av enkelte store foretak som har gitt utslag på tallene.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Sysselsettingstallene er utarbeidet i henhold til definisjonene i EUs forordning for strukturstatistikk, og viser gjennomsnittlig antall sysselsatte i løpet av året. Personer med mer enn ett arbeidsforhold blir telt med som sysselsatt i flere foretak. Mer om dette og andre begreper som brukes i strukturstatistikken for databehandlingsvirksomhet, finner du i "Om statistikken".

Tabeller: