21702_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stdata/aar-forelopige
21702
Svak vekst i omsetningen
statistikk
2004-10-28T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stdata, Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikkInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i omsetningen

Foretakene innenfor databehandlingsvirksomhet omsatte for nærmere 44,6 milliarder kroner i 2003, ifølge foreløpige tall. Dette var en økning på 1 prosent i forhold til året før.

De foreløpige tallene viste en vekst i omsetningen på 393 millioner kroner i forhold til endelige tall for 2002. Sysselsettingen derimot gikk ned med 4,7 prosent til 37 258 personer i samme periode. Både omsetning og sysselsetting lå under 2001-nivå.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2002 og foreløpige tall 2003. Millioner kroner

Flere foretak innenfor konsulentvirksomhet

Til tross for lavere omsetning og redusert sysselsetting for konsulentvirksomhet var det en økning i antall foretak i 2003. De 7 505 foretakene innenfor konsulentvirksomhet omsatte for 34,2 milliarder kroner og sysselsatte 30 330 personer i 2003. Størst nedgang i omsetningen i forhold til året før hadde konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare.

Brudd som følge av næringsendringer

Revisjon av næringsplasseringer i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister har medført flytting av enkelte store foretak som har gitt utslag på tallene. Næringshovedgruppen databehandling viste en stor økning i omsetning fra 2002 til 2003, men dette skyldes i stor grad en omplassering innenfor næringshovedområdet. Dette ga dermed ikke utslag på tallene for databehandlingsvirksomhet totalt. Næringshovedgruppen annen databehandlingsvirksomhet viste en stor nedgang, men dette skyldes hovedsakelig overgang til et annet næringshovedområde forårsaket av fusjon.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor databehandlingsvirksomhet blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Sysselsettingstallene er utarbeidet i henhold til definisjonene i EUs forordning for strukturstatistikk, og viser gjennomsnittlig antall sysselsatte i løpet av året. Personer med mer enn ett arbeidsforhold blir telt med som sysselsatt i flere foretak. Mer om dette og andre begreper som brukes i strukturstatistikken for databehandlingsvirksomhet, finner du i "Om statistikken".

Tabeller: