265538_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus/aar
265538
Tre av ti har koblet seg på internett via Smart-TV
statistikk
2016-09-06T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
ikthus, Bruk av IKT i husholdningene, sosiale medier, internettilgang, internettabonnement, bredbånd, mobilt bredbånd, ADSL, fiberkabel, internettbruk, netthandel, PC-brukInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false
Tilgang til internett i husholdningene og IKT-bruk. IKT-aktiviteter som netthandel og sosiale medier. Personvern, offentlige nettjenester, IKT-ferdigheter.

Bruk av IKT i husholdningene2016, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tre av ti har koblet seg på internett via Smart-TV

29 prosent av de mellom 16 og 79 år har brukt Smart-TV til å koble seg på internett de siste tre månedene. 85 prosent har koblet seg på med mobiltelefon.

IKT-bruk i befolkningen
2010201220142016
Andel av befolkningen 16-79 år - bruk av PC og internett
Bruk av PC siste 3 mnd929394..
Bruk av internett siste 3 mnd91939596
Bruk av internett til e-post83878990
Bruk av internett til å lese/laste ned aviser/magasiner76838890
Bruk av internett til banktjenester82858890
Bruk av internett til å selge varer/tjenester14272529
Kjøpt/bestillt film/musikk25303333
Kjøpt/bestilt klær/sportsartikler32333940
Kjøpt/bestilt reiser/innkvartering48535254

Den vanligste nettaktiviteten på Smart-TV er å se på videoinnhold fra gratis videodelingstjenester eller kommersielle tilbydere på nett. 80 prosent av de som koblet seg på nett med Smart-TV-en de siste tre måneder gjorde dette. 63 prosent brukte Smart-TV til å strømme TV-sendinger på nett og 23 prosent brukte den til å surfe på internett.

Bruken er mest vanlig blant de yngste. I aldersgruppen 16-24 år har 40 prosent koblet seg på internett med Smart-TV, mens 38 prosent av personene 25-44 år har gjort det samme. For de mellom 75 og 79 år, er andelen bare 6 prosent.

Det er mest vanlig å koble seg til internett med mobiltelefon og bærbar PC. 85 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har brukt mobiltelefon til å koble seg på nett de siste tre måneder, og 80 prosent har brukt bærbar-PC. For nettbrett er andelen 63 prosent, og for stasjonær PC 31 prosent.

Halvparten av befolkningen strømmer filmer og serier

50 prosent av befolkningen har strømmet filmer og serier fra kommersielle tilbydere i løpet av de siste tre måneder, mens 69 prosent har sett video fra gratis videodelingstjenester. 64 prosent av befolkningen har hørt musikk over internett, enten gratis gjennom nettradio eller gjennom betalingstjenester.

Vanlige nettaktiviteter som å lese e-post, bruke nettbank og lese eller laste ned aviser på nett holder seg på 90 prosent, omtrent det samme som i fjor. For disse aktivitetene er skillet mellom aldersgruppene mindre enn for underholdningsaktivitetene. Blant annet bruker 78 prosent av de mellom 65 og 74 år nettbank, og 74 prosent leser nettaviser. Bare 9 prosent i samme aldersgruppe har strømmet filmer og serier fra kommersielle tilbydere, mot 88 prosent i gruppen 16-24 år.

74 prosent av de mellom 16 og 79 år har brukt sosiale medier i løpet av de siste tre måneder. Dette er opp tre prosentpoeng fra i fjor. Sosiale medier er mer populært blant kvinner, der andelen er 77 prosent, mot 71 prosent blant menn.

Fiberbredbånd med stor økning

Andelen husholdninger med internettilkobling gjennom fiberkabel har økt fra 28 prosent i 2015 til 44 prosent i 2016.

96 prosent av alle husholdninger har nå tilgang til bredbånd, en økning fra 91 prosent i fjor. 94 prosent har fast bredbånd, mens de resterende 2 prosent bare har mobilt bredbånd hjemme.

Eldre blir flinkere til å bruke offentlige tjenester på nett

83 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har hatt en eller annen form for kontakt med offentlige myndigheter over internett de siste 12 måneder. Dette er en oppgang fra 79 prosent i 2015, og det er i størst grad de eldste i undersøkelsen som står for oppgangen. 38 prosent i aldersgruppen 75-79 år hatt kontakt med offentlige myndigheter på nett de siste 12 måneder, mot 27 prosent i fjor.

Av de ulike tjenestene har 76 prosent skaffet seg informasjon fra offentlige myndigheters nettsider, mens 60 prosent har brukt internett både til å laste ned offentlige skjema og til å sende inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter.

Den klart vanligste årsaken til at folk ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nett, er at de ikke har hatt behov for det. 75 prosent av de som ikke har sendt inn skjema, oppgir dette som årsaken. 6 prosent av de som ikke har sendt inn skjema har svart at andre personer sender inn skjema for dem. Av de som har svart at de ikke har sendt inn skjema, oppgir bare 3 prosent at de har problemer med elektronisk signatur som en årsak, og 7 prosent oppgir manglende IT-ferdigheter. 3 prosent begrunner det med at de er bekymret for misbruk av personlige opplysninger.

Sju av ti har oppgitt personopplysninger på nett

72 prosent har gitt opp personlig informasjon som for eksempel navn, fødselsdato og fødselsnummer på internett i løpet av de siste 12 måneder. 76 prosent har gitt kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer eller e-postadresse, mens 69 prosent har gitt betalingsinformasjon som kredittkortnummer og kontonummer. For annen personlig informasjon, som oppholdssted, inntekt, arbeidssituasjon og helserelatert informasjon, er andelen 34 prosent. Det er jevnt over en høyere andel i de yngre aldersgruppene som oppgir personopplysninger, men denne aldersgruppen bruker også internett mer.

Å begrense tilgangen til profil eller innhold på sosiale medier er det vanligste tiltaket for å kontrollere tilgangen til personlig informasjon på nett. 57 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år har gjort slike begrensninger de siste 12 måneder. Av de som har brukt sosiale medier de siste tre månedene, er andelen 70 prosent.

Av andre tiltak har 45 prosent begrenset tilgang til sin geografiske plassering for programmer og applikasjoner på nett de siste 12 måneder. 53 prosent har avslått at personlig informasjon kan brukes til reklameformål. 15 prosent har bedt nettsider eller søkemotorer om å fjerne eller oppdatere personlig informasjon de har samlet inn.

Reiser og innkvartering vanligst å bestille på nett

59 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har handlet på internett de siste tre måneder – akkurat det samme som i fjor. 25 prosent har brukt nettlommebok til å betale for en handel på nett. Det er mest vanlig å bestille reiser og innkvartering på nett, og i løpet av de siste 12 måneder har 72 prosent av de som har netthandlet bestilt slike tjenester. Dette er en liten oppgang fra 71 prosent året før.

85 prosent av netthandlerne har handlet av en norsk leverandør. Dette er opp fra 78 prosent i 2015. 56 prosent har handlet hos utenlandske leverandører.

HusholdningsinntektÅpne og lesLukk

I årets undersøkelse benyttes husholdningenes samla nettoinntekt til inntektsgruppering av husholdninger. I 2014 og tidligere år ble det brukt brutto husholdningsinntekt samlet inn i spørreundersøkelsen, men denne ble byttet ut på grunn av lavere kvalitet og dårlig svarprosent. Inntektsgruppene ble i 2015 også endret for første gang siden 2003, for å ta høyde for høyere lønnsnivå.

AldersgrupperÅpne og lesLukk

I 2016 brukes tall for hele aldersgruppen 16-79 år, mot 16-74 år tidligere. 16-74 år ble brukt for å få sammenlignbare tall med Eurostat, som ikke samler inn data for 75 år gamle personer og eldre. Tall for 16-74 år finnes fortsatt i Statistikkbanken.