Fire av fem nordmenn bruker sosiale medier

Publisert:

Endret:

80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier – en økning på 9 prosentpoeng fra 2015. Og det er blant de middelaldrende bruken øker mest.

Andelen som bruker sosiale medier, som for eksempel Facebook, Instagram, eller Snapchat, har holdt seg på et stabilt nivå siden i fjor da også åtte av ti nordmenn brukte sosiale medier, viser nye tall fra statistikken Bruk av IKT i husholdningene.

I 2015 var det 54 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år som brukte sosiale medier hver dag eller nesten hver dag. Fram til 2018 har det vært en økning i denne andelen på 12 prosentpoeng, hvilket betyr at det nå er 66 prosent som bruker sosiale medier ofte.  

Figur 1. Befolkningens bruk av sosiale medier, etter aldersgrupper. 2018

Har brukt sosiale medier de siste tre månedene Bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig
75-79 år 24 17
65-74 år 45 33
55-64 år 74 53
45-54 år 85 70
35-44 år 91 78
25-34 år 91 78
16-24 år 95 89

Ikke uventet er det de yngste som er de flittigste brukerne av sosiale medier. I denne gruppen er ni av ti på sosiale medier daglig eller nesten daglig. Bruken av sosiale medier faller jevnt med alderen, samtidig som nesten én av fire i aldersgruppen 75 til 79 år nå bruker sosiale medier. Til sammenligning gjaldt dette kun 13% i 2015¹.

Norske og europeiske tall har litt forskjellige aldersgrupper

I undersøkelsen samles det inn tall for aldersgruppen 16-79 år. I statistikkbanken deler vi inn i følgende aldersgrupper: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år og 75-79 år. Eurostat bruker tall for aldersgruppen 16-74 år, så for europeiske sammenligninger må denne aldersinndelingen benyttes.

Størst økning blant middelaldrende

Ser man nærmere på endringene siden 2015, er det de middelaldrende som har hatt størst økning i bruken av sosiale medier. For de mellom 45 og 64 år er det nå nesten 20 prosent flere hyppige brukere i 2018 enn det var for tre år siden.

Figur 2. Bruk av sosiale medier daglig eller nesten daglig, etter aldersgrupper

2015 2018
16-24 år 79 89
25-34 år 74 78
35-44 år 64 78
45-54 år 51 70
55-64 år 34 53
65-74 år 25 33
75-79 år 10 17

I 2015 var det 10 prosent flere i alderen 25–34 år som brukte sosiale medier daglig eller nesten daglig, sammenlignet med de mellom 35 og 44 år. Det er interessant å merke seg at den eldste av disse to gruppene har økt sin bruk jevnt fra 2015, mens for de mellom 25 og 34 år faktisk har redusert den daglige bruken siden 2017.

Én av tre bruker sosiale medier i forbindelse med jobb

Videre viser statistikken at 34 prosent av de mellom 16 og 79 år med inntektsgivende arbeid bruker sosiale medier i forbindelse med jobb. Her er det aldersgruppen mellom 45 og 54 som har den høyeste andelen, der nesten halvparten av de i jobb bruker sosiale medier knyttet til jobben. Det er tidligere vist at sosiale medier brukes spesielt til omdømmeutvikling og rekruttering, både i næringslivet og blant statlige foretak. I tillegg oppgir 9 prosent av de i inntektsgivende arbeid at de har deltatt på kurs knyttet til sosiale medier i løpet av de siste tolv månedene.

Mulig å sammenligne med andre europeiske land 

Undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene gjennomføres i regi av EUs statistikkontor, Eurostat. Tallene kan derfor sammenlignes med andre europeiske land på Eurostats nettsider.

¹Rettet 30.08.2018

Kontakt