231899_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus/aar
231899
Nesten åtte av ti surfer med mobilen
statistikk
2015-10-01T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
ikthus, Bruk av IKT i husholdningene, sosiale medier, internettilgang, internettabonnement, bredbånd, mobilt bredbånd, ADSL, fiberkabel, internettbruk, netthandel, PC-brukInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false
Statistikken viser befolkningens og husholdningers bruk av blant annet IKT, mobil, internett. I 2015 surfer nesten en av åtte med mobilen, og færre bruker pc daglig.

Bruk av IKT i husholdningene2015, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten åtte av ti surfer med mobilen

77 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år har brukt mobiltelefonen til å koble seg til Internett utenfor hjem og arbeid. Samtidig er det stadig færre som bruker PC hver dag.

IKT-bruk i befolkningen
2009201120132015
Andel av befolkningen 16-79 år - bruk av PC og Internett
Bruk av PC siste 3 mnd89919494
Bruk Internett siste 3 mnd88919496
Brukt internett til e-post81..8790
Brukt Internett til å lese/laste ned aviser/magasiner74778689
Bruk internet til banktjenester75838689
Bruk internett til å selge varer/tjenester10232729
Kjøpt/bestillt film/musikk24302831
Kjøpt/bestilt klær/sportsartikler25313638
Kjøpt/bestilt reiser/innkvartering42505152

Trenden fra de siste årene fortsetter ved at en stadig større andel av befolkningen bruker mobiltelefonen til internettilknytning utenfor hjem og arbeid. Her er det en oppgang på fem prosentpoeng fra fjorårets 72 prosent. Samtidig blir svært hyppig PC-bruk litt mindre vanlig. Andelen som har brukt PC i løpet av de siste tre månedene holder seg stabilt høyt på 95 prosent, men andelen som bruker PC hver dag eller nesten hver dag har gått ned fra 85 prosent i 2013 og 2014 til 79 prosent i 2015. Nedgangen er størst i aldersgruppen 25-34 år, som også er den aldersgruppen med høyest andel som bruker Internett på mobiltelefonen utenfor arbeidet og hjemmet.

Andelen som bruker bærbar PC til internettilknytning utenfor arbeidet og hjemmet holder seg på det lave 2014-nivået, med 52 prosent i 2015 mot 65 prosent i 2013. For gruppen 65-74 år er tallene for internettbruk via mobiltelefon og bærbar PC nokså like, med henholdsvis 33 og 34 prosent. Derimot bruker hele 92 prosent av gruppen 25-34 år Internett via mobilen, mens tallet for bærbar PC kun er på 57 prosent.

Kabel-tv og fiber øker internettilgangen

Andelen husholdninger som har tilgang til Internett ligger på 97 prosent, en økning fra 93 prosent i fjor. Bredbåndstilgangen økte med 3 prosentpoeng til 91 prosent i år. Av husholdninger med barn og husholdninger med netto husholdningsinntekt på mer enn 600 000 kroner, har stort sett alle tilgang til Internett hjemme.

Nettilgang via kabel-tv og fiber står for veksten i utbredelsen av bredbånd, mens andelen med DSL fortsetter å gå nedover. 28 prosent av husholdningene får nå Internett via fiber, mot 22 prosent i 2014. Andelen med DSL som beste teknologi, går ned fra 27 prosent til 22 prosent. Som i 2014 er det 8 prosent av husholdningene som bare bruker mobilt bredbånd hjemme.

Eldres bruk av sosiale medier øker, og de yngstes bruk synker

73 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år oppgir å ha brukt sosiale medier de siste tre måneder. Dette er en økning fra 68 prosent i 2013, og det er de eldste aldersgruppene som står for veksten. 37 prosent av de mellom 65 og 74 år har brukt sosiale medier siste tre måneder, opp fra 22 prosent i 2013. For de mellom 55 og 64 øker andelen fra 42 til 54 prosent. For undersøkelsens yngste deltagere, de mellom 16 og 24 år, går andelen ned fra 97 prosent i 2013 til 92 prosent i 2015.

Undersøkelsen viser også at kvinner er mer aktive på sosiale medier enn menn. 63 prosent av kvinnene bruker sosiale medier hver dag eller nesten hver dag, mot 49 prosent av mennene.

Mer egenprodusert innhold på nettet

Det blir stadig mer vanlig å publisere egenprodusert innhold på nettet, som for eksempel bilder, musikk og videoer. Fra 2013 til 2014 økte andelen fra 10 til 30 prosent, og i 2015 har den økt videre til 35 prosent.

Omtrent halvparten av befolkningen oppgir å ha brukt nettskytjenester til å lagre eller dele filer med andre, mens én av ti har brukt Internett til å publisere innlegg om samfunnsmessige og politiske saker de siste tre måneder.

47 prosent har søkt på Internett etter informasjon om utdanning, opplærings- eller kurstilbud. 10 prosent oppgir å ha tatt et online kurs de siste tre månedene, omtrent som i 2013. 18 prosent har brukt online læringsmateriale som ikke er en del av et offisielt kurs. Bruken varierer sterkt med alder, der det er de yngste som er de mest ivrige brukerne

Problemfull netthandel

Kun 39 prosent av de som har handlet på nett de siste 12 måneder, har gjort det uten å støte på problemer av ulik art. De mest vanlige problemene folk møter på når de handler på nett, er at leveransen tar lenger tid enn forventet, at utenlandske forhandlere ikke selger til Norge, og teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling. Disse tre problemene rapporteres av i overkant av en fjerdedel av de som har handlet på nett de siste 12 måneder.

Andelen som har handlet på nett de siste 12 måneder har holdt seg nokså stabilt på 76 prosent. Like mange kvinner og menn har handlet på nett, i motsetning til fjoråret da tallet var noe høyere for menn. Av de 21 prosent som ikke har netthandlet de siste 12 måneder, oppgir hele 79 prosent at de foretrekker å handle personlig som en av årsakene. Noen flere kvinner enn menn nevner dette.

De siste tre månedene har 61 prosent handlet på nett, omtrent som i 2014. De fleste som har handlet på nett, har handlet mellom én og fem ganger de siste tre måneder. Aldersgruppen 25-34 år er de som handler hyppigst på nettet.

5 prosent av de som handlet på nett siste tre måneder oppgir å ha handlet for 0-499 kroner, 20 prosent for 500-2499 kroner, 19 prosent for 2 500-9 999 kroner og 12 prosent for 10 000 kroner eller mer. Aldersgruppen 25-34 år har også brukt mest penger på netthandel, med 20 prosent som oppgir å ha handlet for 10 000 kroner eller mer. Netthandelen avhenger også av utdanningsnivået. 17 prosent av de med utdannelse fra universitet eller høgskole har netthandlet for minst 10 000 kroner. Det er over tre ganger så høyt som hos de med ungdomsskole som høyeste utdannelse.

Menn har mer erfaring med bruk av IKT

Når det gjelder bruk av datamaskiner, mobilt utstyr og diverse programvare de siste 12 måneder, er de store linjene at menn har mer erfaring enn kvinner, yngre har mer erfaring enn eldre, og høyt utdannede har mer erfaring enn de med lavere utdanning. Dette gjelder i særlig grad mer avansert bruk av IKT, og i litt mindre grad mer grunnleggende bruk som tekstbehandlingsprogrammer og presentasjonsprogrammer.

Av mer avansert databruk oppgir 10 prosent at de har skrevet datakode i et programmeringsspråk de siste 12 måneder, mens 30 prosent har brukt avansert regnearkprogram. Her er andelen for menn nesten dobbelt så høy som andelen for kvinner.

HusholdningsinntektÅpne og lesLukk

I årets undersøkelse benyttes husholdningenes samlede nettoinntekt til inntektsgruppering av husholdninger. Tidligere år har brutto husholdningsinntekt samlet inn i spørreundersøkelsen blitt brukt, men denne byttes ut på grunn av lavere kvalitet og dårlig svarprosent. Inntektsgruppene er også endret for første gang siden 2003, for å ta høyde for høyere lønnsnivå.