Ni av ti surfer på nettet hver dag

Publisert:

90 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett daglig. To av tre bruker sosiale medier hver dag eller nesten hver dag.

Nesten alle nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett, viser statistikken Bruk av IKT i husholdningene. 96 prosent har brukt internett de siste tre månedene.

Blant dem under 54 år bruker så godt som alle internett daglig. Andelen synker så gradvis med alderen. 69 prosent mellom 65 og 74 år og 43 prosent mellom 75 og 79 år surfer på nettet minst én gang om dagen.

Figur 1. Befolkningens bruk av internett, etter aldersgrupper. 2017

Har brukt internett siste 3 mnd Bruker internett daglig
16-24 år 99 98
25-34 år 100 98
35-44 år 99 95
45-54 år 99 96
55-64 år 97 88
65-74 år 88 69
75-79 år 65 43

De aller fleste husholdninger har nå tilgang til bredbånd hjemme. Av alle husholdninger er andelen med bredbånd 94 prosent. For husholdninger med barn er andelen 98 prosent, og så å si alle husholdningene med samlet nettoinntekt på mer enn 900 000 kroner har bredbånd hjemme.

Norske og europeiske tall har litt forskjellige aldersgrupper

I undersøkelsen samles det inn tall for aldersgruppen 16-79 år. I statistikkbanken deler vi inn i følgende aldersgrupper: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år og 75-79 år. Eurostat bruker tall for aldersgruppen 16-74 år, så for europeiske sammenligninger må denne aldersinndelingen benyttes.

To tredjedeler bruker sosiale medier daglig

Stadig større deler av befolkningen bruker sosiale medier. I 2017 hadde 80 prosent mellom 16 og 79 år brukt sosiale medier de siste tre månedene, mot 74 prosent i 2016 og bare 71 prosent i 2015. Andelen som bruker slike medier hver dag, har økt fra 54 til 65 prosent i løpet av ett år.

Økningen de siste årene skyldes i stor grad at bruken av sosiale medier øker i de eldre aldersgruppene. Nesten like mange menn som kvinner bruker sosiale medier, men en større andel kvinner er hyppige brukere.

Andre vanlige nettaktiviteter er å bruke nettbank, sende og motta e-post, og lese nettaviser. Omtrent ni av ti gjør dette.

Figur 2. Nettaktiviteter de siste tre månedene, 16-79 år. 2017

Andel av befolkningen 16-79 år
Postet meninger om politiske/samfunnsmessige saker 12
Brukt proffesjonelle nettverk (LinkedIn) 19
Lagre filer i nettsky 48
Søke etter helserelatert info 62
Selge varer/tjenester på nett 32
Laste opp egenprodusert innhold 37
Nettbank 91
Sende/motta epost 91
Lese nettaviser 89
Sosiale medier hver dag 65
Sosiale medier 80

Tre fjerderdeler handler på nett

I år som i fjor har tre av fire nordmenn handlet på nett  de siste 12 månedene. Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne. Nesten ni av ti med høgskole- eller universitetsutdanning har handlet på nett siste året, mot knapt sju av ti med videregående utdanning eller lavere.

Av dem som har handlet på nett det siste året, har 82 prosent handlet fra en norsk nettbutikk og 56 prosent fra en utenlandsk. Reiser, billetter til arrangement, og klær og sportsartikler er populære varer å handle på nett.

Figur 3. Typer varer og tjenester nordmenn handler på nett, 16-79 år

2017 2016
Dagligvarer 14 9
Film og musikk (inkl. streaming) 42 33
Bøker, magasiner og e-læremateriale 35 31
Klær og sportsartikler 44 40
Videospill eller software 24 19
Elektronisk utstyr 22 23
Reiser og innkvartering 54 54
Billetter til arrangement 45 46

Nordmenns digitale ferdigheter blir stadig bedre

Fjorårets undersøkelse viste at nordmenn var i Europatoppen når det gjelder digitale ferdigheter. I 2017 er andelen nordmenn med gode digitale ferdigheter enda større: 49 prosent mellom 16 og 79 år har gode ferdigheter, mot 44 prosent i fjor.

Årsaken til oppgangen er at flere enn før har utført ulike datarelaterte aktiviteter. Blant annet har 74 prosent i 2017 installert programvare eller applikasjoner de siste 12 månedene, mot 65 prosent i fjor.

Figur 4. Andel av befolkningen som har utført ulike IKT-aktiviteter siste 12 mnd, 16-79 år

2017 2016
Skrevet kode i programmeringsspråk 12 10
Brukt regnearkprogram 55 52
Brukt tektsbehandlingsprogram 69 66
Overført filer mellom datamaskin og annet utstyr 55 51
Kopiert/flyttet filer og mapper 63 57
Installert programvare/app 74 65

Mer om beregningen av digitale ferdigheter

Undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene brukes blant annet til å lage en indikator for digitale ferdigheter i befolkningen. Basert på svarene på flere av spørsmålene i undersøkelsen havner folk i kategorien gode ferdigheter, grunnleggende ferdigheter, mangelfulle ferdigheter eller ingen digitale ferdigheter. Les mer om dette i artiklene om nordmenns digitale ferdigheter, og digitale ferdigheter sammenlignet med andre europeiske land.

Mulig å sammenligne med andre europeiske land

Undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene gjennomføres i regi av EUs statistikkontor, Eurostat. Tallene kan derfor sammenlignes med andre europeiske land på Eurostats nettsider.

 

Kontakt