Bruker sosiale medier til omdømme og rekruttering

Publisert:

Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering.

Sosiale medier er en viktig arena for offentlig og privat sektor for å nå ut til befolkningen. Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene deltar 65 prosent av den «voksne» befolkningen på sosiale medier stort sett daglig, og ytterligere 12 prosent bruker mediene minst én gang i uka. 

I hele samfunnet har det vært høy vekst i brukere av mediene de siste årene. I 2012 hadde 62 prosent av befolkningen i alderen 16–79 år vært på sosiale medier i løpet av de siste 3 månedene. Andelen har steget til 80 prosent i 2017.

Andel statlige virksomheter som bruker mediene økte fra 64 prosent i 2012 til nesten 90 prosent i 2017. I privat næringsliv er det en lavere andel som bruker mediene, men også her har det vært høy vekst. Andelen i nettsamfunn har økt fra 44 prosent i 2013 til 71 prosent i 2017.

Figur 1. Andel brukere av sosiale medier i samfunnet¹

Befolkningen har deltatt på sosiale medier de siste 3 måneder² Staten bruker sosiale medier Næringslivet bruker sosiale nettsamfunn
2012 62 64
2013 66 81 44
2014 69 84 51
2015 71 87 59
2016 74 86 67
2017 80 89 71
 2 De siste 3 måneder før undersøkelsen ble gjennomført, som er 2. kvartal. 

Brukerne har større påvirkning

I og med at sosiale medier er lett tilgjengelige, er det enklere for brukerne å gi innspill til offentlig og privat sektor.

Undersøkelsen Bruk av IKT i staten viser at hele 93 prosent av statlige virksomheter som bruker sosiale medier, bruker mediene til å utvikle virksomhetenes omdømme. I næringslivet er andelen 68 prosent av foretakene, viser undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet. Vel 30 prosent av statlige virksomheter og 22 prosent av private foretak involverer brukerne i produktutvikling gjennom mediene.

En stor andel av både staten og næringslivet bruker sosiale medier i arbeidet med å rekruttere nye ansatte. 75 prosent av statlige virksomheter og 60 prosent av næringslivet bruker mediene til dette formålet.

Figur 2. Formål med bruk av sosiale medier. 2017¹

Innhente og svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål Involvere brukerne i utvikling av varer og tjenester Rekruttere nye ansatte Utvikle virksomhetens/foretakets omdømme
Statlige virksomheter 57 31 75 93
Private foretak 43 22 60 68

Tilstede på flere medier

En høyere andel av staten er til stede på flere medier, sammenlignet med næringslivet. 83 prosent statlige virksomheter er på nettsamfunn, som Facebook og LinkedIn. Mediet brukes også av 71 prosent av de private foretakene.

Staten er ivrigere bloggere enn næringslivet. 72 prosent svarer at de benytter seg av Twitter eller andre mikroblogger, og 37 prosent opplyser at de blogger på virksomhetens nettsider. Kun 11 prosent av private foretak blogger på mikroblogger eller foretakenes nettsider.

Nettsider som deler multimediainnhold, for eksempel YouTube, benyttes av 57 prosent av de statlige virksomhetene og 15 prosent av næringslivet.

Figur 3. Bruk av sosiale medier. 2017

Digitale dugnadsarena (eks. wikier) Blogger på mikroblogger eller virksomhetens/foretakets nettside Nettsteder for deling av multimediainnhold (eks. YouTube) Nettsamfunn (eks. Facebook, LinkedIn) Bruker sosiale medier¹
Statlige virksomheter 23 76 57 83 89
Private foretak 5 11 15 71 72
 ¹ Private foretak: Andel av foretak som bruker en eller flere av mediene i tabellen. Betalt reklame på mediene er utelatt.

I staten bruker alle universitet og høyskoler, samt helseforetakene en eller flere sosiale medier. I tillegg til sosiale nettsamfunn, er høy andel universitet og høyskoler til stede på YouTube eller andre nettsider med multimediainnhold. De er også ivrige bloggere på sine nettsider. Helseforetakene blogger helst på Twitter eller andre mikroblogger, og 9 av 10 bruker sosiale nettsamfunn.

I næringslivet er det størst andel foretak innen overnatting og servering, samt informasjon og kommunikasjon som er på sosiale medier. Sosiale nettsamfunn er hovedmediet. Sammenlignet med resten av næringslivet, er foretak innen informasjon og kommunikasjon også ivrige bloggere og brukere av nettsider med multimediainnhold.

Tabell 1. Andel statlige virksomheter som bruker sosiale medier, etter næring. Prosent. 2017.

Til tabellen

Kontakt