429887_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
429887
statistikk
2020-11-26T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall
2019
Straffereaksjoner i alt278 620
Forenklet forelegg216 950
Straffereaksjoner unntatt forenklet forelegg61 670
Betinget påtaleunnlatelse4 188
Forelegg40 654
Bot ved dom alene1 581
Samfunnsstraff1 882
Betinget fengsel4 599
Ubetinget fengsel8 628
Særreaksjon eller annen type reaksjon138
Straffede personer i alt250 847