Økonomisk sosialhjelp2015

Innhold

Arkiv for Økonomisk sosialhjelp - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. juni 2021 2020 2020
2. november 2020 2019 2019
3. juli 2020 2019 2019
3. juli 2019 2018 2018
5. juli 2018 2017 2017
6. juli 2017 2016 2016
5. juli 2016 2015 63 000 barn forsørget av sosialhjelpsmottaker
6. juli 2015 2014 Høyeste antall sosialhjelpsmottakere på 10 år
24. juni 2014 2013 6 000 flere på sosialhjelp
21. juni 2013 2012 Færre mottakere, men store lokale forskjeller
25. juni 2012 2011 Svak nedgang i sosialhjelpsmottaket
28. juni 2011 2010 Flere mottakere, men lavere utbetaling
29. juni 2010 2009 Ny økning i sosialhjelpsmottaket i 2009
9. juli 2009 2008 Sosialhjelpsmottakere: Nedgangen flater ut
17. juni 2008 2007 Stadig færre får sosialhjelp

Arkiv for Økonomisk sosialhjelp - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. juni 2021 2020 2020
2. november 2020 2019 2019
3. juli 2020 2019 2019
3. juli 2019 2018 2018
5. juli 2018 2017 2017
6. juli 2017 2016 2016
5. juli 2016 2015 63 000 barn forsørget av sosialhjelpsmottaker
6. juli 2015 2014 Høyeste antall sosialhjelpsmottakere på 10 år
24. juni 2014 2013 6 000 flere på sosialhjelp
21. juni 2013 2012 Færre mottakere, men store lokale forskjeller
25. juni 2012 2011 Svak nedgang i sosialhjelpsmottaket
28. juni 2011 2010 Flere mottakere, men lavere utbetaling
29. juni 2010 2009 Ny økning i sosialhjelpsmottaket i 2009
9. juli 2009 2008 Sosialhjelpsmottakere: Nedgangen flater ut
17. juni 2008 2007 Stadig færre får sosialhjelp

For tidligere publiseringer se også: Kvalifiseringsstønad.