Publisert Tittel Åpne
25. september 2020 Flere og mer tidkrevende familievernsaker Artikkel
17. desember 2019 Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene Artikkel
5. oktober 2018 Økt bruk av advokater til foreldremekling Artikkel
3. oktober 2018 Flere søker hjelp for å styrke parforholdet Artikkel
13. oktober 2017 Færre foreldremeklinger gjøres eksternt Artikkel
12. oktober 2017 Største vekst i familievernsaker på over 15 år Artikkel
4. november 2016 Færre foreldremeklinger, flere familievernsaker Artikkel