SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere utenlandskeide skip i handelsflåten Artikler Transport og reiseliv
Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
6 av 10 overnattingar vart borte Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Personer med funksjonsnedsettelse – muligheter og begrensninger i måling av effekter av Covid-19 Notater 2021/06 Helse
Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere Artikler Utdanning, Offentlig sektor, Innvandring og innvandrere
Langt færre dro på ferie i 2020 Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Bråstopp for grensehandelen i 2020 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå Rapporter 2021/08 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Avfallsmengdene økte i 2019 Artikler Natur og miljø
209 000 ansatte med avtale om hjemmekontor Artikler Arbeid og lønn
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Solid vekst i næringslivets FoU Artikler Teknologi og innovasjon
Lågaste folkeauke sidan 2001 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting