SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Renteøkninger i sikte Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økonomisk utsyn over året 2020 Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økte inntekter for husholdningene Artikler Inntekt og forbruk
Nedgang i sysselsettingen i alle fylker Artikler Arbeid og lønn
Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019 Rapporter 2021/10 Teknologi og innovasjon
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2020 Notater 2021/10 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Oppgang i KPI i februar Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Fortsatt stor prisvekst i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Omsetningen i industrien øker videre Artikler Energi og industri
Sterk vekst i industriproduksjonen i januar Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg Artikler Befolkning