SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svakere vekst i Fastlands-BNP mot slutten av 2019 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekordomsetning for industrien Artikler Energi og industri
Flat utvikling i industriproduksjonen held fram Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 4. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom
Si meg hva du heter, så skal jeg fortelle deg hvilket år du er født Artikler Befolkning
Behandling av NRK-lisensen i KPI Artikler Priser og prisindekser
Empirical Bayes estimation of local demographic rates: An application using Norwegian registry data Notater 2020/03 Befolkning
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Visualisering av overnattingar Artikler Transport og reiseliv
Høyeste lønnsvekst på flere år Artikler Arbeid og lønn
Uendra tal på konkursar i 2019 Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
Revisjoner i månedlig nasjonalregnskap Rapporter 2020/06 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire nordmenn enn utlendingar overnatta Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 Rapporter 2020/05 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Flere skip i handelsflåten Artikler Transport og reiseliv