SSBs publikasjoner

Treff (10154)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
9,5 prosent av innvandrerne er ledige Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Decomposing real GDI growth in the Norwegian market economy Notater 2020/40 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Publisering av nasjonalregnskap for 3. kvartal 2020 flyttes til tirsdag 17. november Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Høyere strømpriser i oktober Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Naturgass trekker PPI opp Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i inntektene fra miljøavgiftene Artikler Natur og miljø
KVARTS - modelling of the Consumer Price Index: The impact on domestic consumer prices of tax changes and foreign prices Notater 2020/39 Priser og prisindekser
Økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i 3. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom
Utgiftsandelen til mat og drikke høyest i lavinntektsland Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Trenger flere med yrkesfag fra videregående skole Artikler Arbeid og lønn, Utdanning
Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040 Rapporter 2020/41 Arbeid og lønn, Utdanning
Liten nedgang i industriproduksjonen i september Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningen i industrien økte i 3.kvartal Artikler Energi og industri
Langt fleire nye føretak i roleg korona-periode Artikler Virksomheter, foretak og regnskap