SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene Artikler Arbeid og lønn, Helse
God vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster? Artikler Arbeid og lønn, Befolkning, Innvandring og innvandrere
Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka Artikler Helse, Offentlig sektor
Flere unge uføre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningen noe opp i industrien Artikler Energi og industri
Produksjonsauke i leverandørindustrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
For whom are cities good places to live? Discussion Papers no. 910 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?: Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Rapporter 2019/21 Befolkning, Innvandring og innvandrere
411 kilo avfall per innbyggjar Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
5 lokale folkeavstemninger i 2018 Artikler Valg
Fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen Artikler Utdanning