SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stadig mer bruk av fjernvarme Artikler Energi og industri
Økonomisk integrering for innvandrere over tid: En analyse av innvandreres inntektsutvikling basert på ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005 Rapporter 2020/20 Inntekt og forbruk, Innvandring og innvandrere
Nedgang i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Notater 2020/23 Befolkning
Ways to project fertility in Europe:: Perceptions of current practices and outcomes Discussion Papers no. 929 Nasjonalregnskap og konjunkturer
BNP Fastlands-Norge falt litt mer i mars enn først anslått Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt arbeidsinnvandring i fjor Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Regionalisering av LIBEMOD: Dokumentasjon av data Notater 2020/22 Energi og industri
Økte matvarepriser trakk KPI opp Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Svak krone dempet stort prisfall i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Estimating long-run income inequality from mixed tabular data: Empirical evidence from Norway, 1875-2017 Discussion Papers no. 928 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i omsetningen i industrien i 1. kvartal Artikler Energi og industri
Nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 1. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom