SSBs publikasjoner

Treff (9993)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fortsatt økt detaljhandel i juli Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020 Artikler Priser og prisindekser, Virksomheter, foretak og regnskap
Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Flere arbeidsledige i juli Artikler Arbeid og lønn,
Nesten ingen grensehandel i 2. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal er den dypeste SSB har målt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Bedre karakterer i grunnskolen Artikler Utdanning
Investeringene i detaljhandelen uendret Artikler Varehandel og tjenesteyting
Økonomi, helse og livskvalitet: En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Rapporter 2020/29 Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk, Helse
Work less but stay longer - Mature workerresponse to a flexibility reform: Assessment of Status and Remaining Challenges Discussion Papers no. 937 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Eksporten fortsetter opp i august Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020 Artikler Bank og finansmarked
7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år Artikler Utdanning