SSBs publikasjoner

Treff (10340)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Ny beregningsmetode for prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI Notater 2021/02 Priser og prisindekser
Taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene Notater 2021/03 Natur og miljø
Lønnsveksten bremset opp gjennom 2020 Artikler Arbeid og lønn
Bygge- og anleggsaktiviteten økte i 4. kvartal Artikler Bygg, bolig og eiendom
Høgste talet på nye føretak sidan målingane starta Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Industriproduksjonen litt ned i desember Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal Artikler Energi og industri
Færre konkurser i koronaåret 2020 Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Utenlandske lastebiler dominerer grensetransporten Artikler Transport og reiseliv
Rekordlave renter Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vekter for KPI og HKPI 2021 Artikler Priser og prisindekser
Matjorda under press Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Vekst over store deler av landet i 2018 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer