Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

Publisert:

I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal.

60 prosent av nordmenn som bor i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsarealer innenfor gangavstand fra boligen sin, viser nye tall fra statistikken Rekreasjonsareal og nærturterreng. 45 prosent har tilsvarende god tilgang til nærturterreng.

Høyest andel barn og unge med tilgang til rekreasjonsareal

Det er fortsatt aldersgruppen Barn og unge under 20 år som «leder» når det gjelder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Andelen med trygg tilgang er om trent uendret fra 62 prosent i 2018 til 63 prosent i 2020.

Redusert fartsgrense øker trygg tilgang til rekreasjonsareal

Det er fortsatt endringen av fartsgrenser fra 50 til 30 kilometer i timen i enkelte kommuner som bidrar mest til å øke den trygge tilgangen til rekreasjonsareal og nærturterreng. Tiltaket gjør at veiene blir kategorisert som tryggere adkomster til rekreasjonsarealer og turterreng.

Figur 1. Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal etter tettstedstørrelse

2018 2020
Alle tettsteder 59 60
200 - 499 bosatte 70 70
500 - 999 bosatte 68 69
1000 - 1999 bosatte 66 67
2000 - 19999 bosatte 61 63
20000 - 99999 bosatte 55 58
100000 bosatte eller flere 57 58

Størst tilgang i de små tettstedene

Det er befolkningen i de minste tettstedene som har best tilgang til rekreasjonsareal. I tettstedene med 200 – 499 bosatte, hadde gjennomsnittlig 70 prosent av de bosatte trygg tilgang til rekreasjonsareal i 2020, akkurat som i 2018. For de største tettstedene, de med flere enn 100 000 bosatte, hadde 58 prosent trygg tilgang til rekreasjonsareal i 2020. Dette er 1 prosentpoeng mer enn i 2018. I perioden 2016 – 2020 var det en økning på 6 prosentpoeng.

Bedre tilgang for alle bygningstyper

En større andel av bygningene er i områder med tilgang til rekreasjonsareal i 2020 sammenlignet med 2018. Denne utviklingen gjelder jevnt over for alle bygningstyper.

Store boligbygg som boligblokker og bygårder skiller seg fortsatt ut ved at de er byggene med minst tilgang til rekreasjonsarealer.

Figur 2. Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal

2018 2020
Enebolig 62 63
Tomannsbolig 58 59
Rekkehus, kjedehus, andre småhus 67 69
Store boligbygg 47 48
Bygning for bofellesskap 58 60
Sykehjem 55 56
Barnehage 68 70
Skolebygning 57 58

Kontakt