Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)juli 2015

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt) - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. august 2014 15. juli 2014 15. juli 2014
10. juli 2014 15. juni 2014 15. juni 2014
10. juni 2014 15. mai 2014 15. mai 2014
9. mai 2014 15. april 2014 15. april 2014
10. april 2014 15. mars 2014 15. mars 2014
10. mars 2014 15. februar 2014 15. februar 2014
10. februar 2014 15. januar 2014 15. januar 2014
10. januar 2014 15. desember 2013 15. desember 2013
10. desember 2013 15. november 2013 15. november 2013
11. november 2013 15. oktober 2013 15. oktober 2013
10. oktober 2013 15. september 2013 15. september 2013
10. september 2013 15. august 2013 15. august 2013
9. august 2013 15. juli 2013 15. juli 2013
10. juli 2013 15. juni 2013 15. juni 2013
10. mai 2013 15. april 2013 15. april 2013