148025_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
148025
statistikk
2014-02-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. januar 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Januar 2014 / Desember 2013Januar 2014 / Januar 2013Januar 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,45,3256,41 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,37,4403,0479,1
Bergverksdrift1,60,5166,811,5
Industri0,64,1161,5463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,45,3152,498,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri0,46,6226,6135,4
Metallindustri0,7-2,8158,236,8
Maskinindustri0,34,1152,942,0
Kraftforsyning0,0-5,6251,546,4