128227_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
128227
statistikk
2013-08-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juli 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Juli 2013 / Juni 2013Juli 2013 / Juli 2012Juli 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning2,53,1247,91 000,0
Utvinning og utvinningstjenester3,41,9384,5482,3
Bergverksdrift-0,61,4168,29,6
Industri1,70,3158,1466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri1,22,8149,494,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4,4-0,8218,9136,5
Metallindustri0,8-6,4156,641,3
Maskinindustri0,31,8149,547,9
Kraftforsyning0,857,5244,842,0