94859_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
94859
statistikk
2013-05-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. april 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
April 2013 / Mars 2013April 2013 / April 2012April 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,2-1,6247,71 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,9-3,4381,9482,3
Bergverksdrift0,27,6167,19,6
Industri-0,6-2,4156,7466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,72,5146,694,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-2,5-9,1214,9136,5
Metallindustri-2,3-6,0159,041,3
Maskinindustri0,72,2148,947,9
Kraftforsyning2,624,1290,042,0