128229_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
128229
statistikk
2013-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. august 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
August 2013 / Juli 2013August 2013 / August 2012August 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,91,7250,21 000,0
Utvinning og utvinningstjenester1,4-0,2389,9482,3
Bergverksdrift-0,23,2167,99,6
Industri0,50,6158,9466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri1,25,0151,294,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri0,9-2,4220,9136,5
Metallindustri-0,3-4,1156,141,3
Maskinindustri0,21,6149,847,9
Kraftforsyning1,335,1248,142,0