128225_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
128225
statistikk
2013-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juni 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Juni 2013 / Mai 2013Juni 2013 / Juni 2012Juni 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-0,11,7241,91 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,52,5372,0482,3
Bergverksdrift-1,911,4169,39,6
Industri-0,4-1,0155,4466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri-0,22,6147,794,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-0,9-3,5209,6136,5
Metallindustri-1,1-8,4155,441,3
Maskinindustri-0,11,4149,047,9
Kraftforsyning-4,819,9242,842,0