132205_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
132205
statistikk
2013-12-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. november 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
November 2013 / Oktober 2013November 2013 / November 2012November 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,63,2251,31 000,0
Utvinning og utvinningstjenester1,22,8390,1482,3
Bergverksdrift-0,42,2163,89,6
Industri0,12,2159,5466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,85,1151,394,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-0,62,0222,5136,5
Metallindustri0,3-3,4156,341,3
Maskinindustri0,03,1151,347,9
Kraftforsyning-1,613,8263,842,0