International Comparison Program

Publisert Tittel Åpne
9. november 2020 Utgiftsandelen til mat og drikke høyest i lavinntektsland Artikkel
4. november 2020 Seks land står bak halvparten av verdens BNP Artikkel
9. september 2014 Flertallet av verdens fattigste land ligger i Afrika Artikkel
2. september 2014 «Den rike verden» holder stillingen Artikkel
26. august 2014 Store velstandsforskjeller i tidligere Sovjetunionen Artikkel
19. august 2014 Høyest velstand i små økonomier i Asia Artikkel
12. august 2014 Store kontraster i Latin-Amerika Artikkel
25. juli 2014 Oljeøkonomier i verdenstoppen Artikkel
13. mai 2014 EU, USA og Kina utgjør halvparten av verdensøkonomien Artikkel